Saturday, 07. April 2018, Czech, Tanecznym Krokiem w Niebieski Świat Autyzmu III

from 07. April 2018 - 17:00 till 20:00
156 people attending
Event description
I stało się :-) Mamy Trzecią Edycję Charytatywnego Maratonu dla Autystów - TANECZNYM KROKIEM W NIEBIESKI ŚWIAT AUTYZMU :-)
Nie wyobrażamy sobie aby nie zapalić się ze wszystkimi w kwietniu na niebiesko :-)
Każda edycja jest inna i również w tym roku szykujemy dla Was coś specjalnego i wyjątkowego :-)

Rezerwujemy termin 7 KWIETNIA w kalendarzu :-)

Prawdziwych 7 Wspaniałych na naszej scenie :
Ayhan Sulu Zumba
Stefan Jakóbczyk
Łukasz Grabowski
Maciej Sarnat
Sebastian Scooby Nabielec
Adrian Ambroziak
Cezary Strączyński


Show me more
KOSZT CEGIEŁKI-BILETU:
45 zł
60 zł - w dniu imprezy jeśli pozostaną wolne miejsca :-)
15 zł - widownia
Dzieci do 14 roku życia wstęp bezpłatny ;-)

UWAGA!!!! OGRANICZONA LICZBA MIEJSC !!!! TYLKO 150!!!
NIE CZEKAJ NA OSTATNIĄ CHWILĘ :-)

Wpłaty należy dokonywać na konto:

Raiffeisen Polbank
72 1750 0012 0000 0000 3632 9866

Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem
ul. Nałkowskiej 11
42-218 Częstochowa

OBIECUJEMY BEDZIE SIĘ DZIAŁO :-)
CZĘSTOCHOWA ZNÓW BEDZIE NIEBIESKA :-)

REGULAMIN IMPREZY SPORTOWEJ
I. Założenia ogólne:
1. Cel imprezy:
Zbiórka na Stowarzyszanie Pomocy Osobom z Autyzmem.
2. Ścisły organizator: Katarzyna Bąk i Ewelina Wychowaniec.
3. Cały dochód z biletów, aukcji i loterii fantowej przeznaczony jest na w/w cele. W przypadku nie pokrycia całości kosztów organizacyjnych z darowizn sponsorów organizatorzy zastrzegają sobie prawo przekazania na ten cel części wpływów z biletów jednak nie więcej niż 50%.
4. Pozwolenie wejścia na teren hali i możliwość pozostania na niej leży w gestii organizatorów realizujących swe uprawnienia, za pośrednictwem osoby odpowiedzialnej z ramienia organizatorów za bezpieczeństwo uczestników.
5. Na teren hali może wejść oraz przebywać wyłącznie osoba która:
a) jest trzeźwa,
b) nie znajduje się pod wpływem środków odurzających, psychotropowych,
c) nie narusza przepisów prawa oraz postanowień regulaminu obiektu lub imprezy,
d) posiada odpowiedni bilet lub akredytację,
e) ukończyła 18 r.ż., poniżej 18 r.ż. będzie przebywała pod opieką osoby dorosłej.
II. Uczestnik maratonu jest zobowiązany:
1. Posiadać przy sobie i okazywać ważny bilet wstępu ( opaskę). W przypadku zakupu biletu w przedsprzedaży i nie uczestniczenia w imprezie koszt biletu nie podlega zwrotowi.
2. Zajmować miejsce dla siebie przeznaczone.
3. Zachowywać się zgodnie z zasadami współżycia społecznego.
III. Zasady imprezy:
1. Zabrania się wnoszenia na halę i posiadania na maratonie:
a) przedmiotów niebezpiecznych w tym szczególnie broni palnej, białej, pneumatycznej, gazowej i innej,
b) materiałów wybuchowych,
c) narzędzi ostrych np. noży
2. Zabrania się na maratonie:
a) nawoływania do waśni na tle narodowościowym, religijnym i społecznym,
b) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami, zaśmiecania terenu hali, niszczenia infrastruktury obiektu,
IV. Uczestnik imprezy ma prawo:
1. Przebywać na terenie hali w trakcie trwania maratonu.
2. W nieskrępowany sposób wyrażać swoje emocje.
3. Do informacji o punktach medycznych, gastronomicznych i sanitarnych.
V. Dane osobowe:
1. Wejście na teren hali stanowi jednocześnie zgodę na użycie swojego wizerunku w związku z produkcją, prezentowaniem każdego filmu, zapisu video i audio z maratonu lub każdego elementu wydarzenia prezentowanego w przekazach medialnych na całym świecie.
2. Za naruszenie postanowień niniejszego regulaminu może zostać nałożony na uczestnika zakaz wstępu na imprezę oraz dochodzenie roszczeń za wyrządzone przez uczestnika szkody materialne jak również naruszenie jego dobrego wizerunku.
Find more interesting events
Get recommendations for events based on your Facebook taste. Only click, that's it!Show me events suited for meNot now