Friday, 17. March 2017, Poland, Premiera Szybcy i Wściekli 8 / Fast and Furious 8

from 17. March 2017 - 0:00
Show map
1122 people attending
Event description
Premiera -14 kwietnia 2017
Premiera w Polskich kinach 21.04.2017

Wednesday, 30. September 2015, Łódź, Akademia Trenera - II Edycja

from 30. September 2015 - 0:00
Łódź
PolandŁódźul. Matejki 22/2690-237
Show map
18 people attending
Event description
Program dostarcza wszystkich kluczowych umiejętności, które pozwalają na efektywną pracę w zawodzie trenera biznesu i rozwoju osobistego. Pozwala poznać podstawowe zasady pracy z grupą szkoleniową, które mają wpływ na efektywność procesu uczenia oraz nabyć umiejętność tworzenia programów szkoleń. Wyposaża w narzędzia niezbędne do prawidłowego zaprojektowania i poprowadzenia atrakcyjnego szkolenia oraz zmierzenia jego efektywności.

DLA KOGO:

- osób pragnących rozpocząć wykonywać profesję trenera w sposób świadomy i odpowiedzialny
- menedżerów zajmujących się szkoleniami oraz rozwojem pracowników
- pracowników działów szkoleń
- trenerów wewnętrznych
- samodzielnych trenerów i szkoleniowców
- pracowników firm szkoleniowych
- nauczycieli, wykładowców akademickich
O przyjęcie mogą ubiegać się osoby, które mają dyplom ukończenia wyższych studiów licencjackich lub magisterskich.


CEL:

Show me more

Celem studiów jest dostarczenie pełnej i zintegrowanej wiedzy oraz umiejętności pozwalających słuchaczom w świadomy i profesjonalny sposób wykonywać zawód trenera. Rozwijają one kompetencje trenerskie u praktyków oraz dają gruntowne przygotowanie osobom, które dopiero rozpoczynają swoją karierę w tym zawodzie lub mają takie plany. Doskonalą kompetencje w odniesieniu do analizy potrzeb szkoleniowych, projektowania i prowadzenia szkoleń, ich ewaluacji, świadomości procesu grupowego oraz koncepcji psychologicznych i biznesowych.

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA TEMATYCZNE:

Trening interpersonalny
Analiza i identyfikacja potrzeb szkoleniowych
Ewaluacja szkoleń
Projektowanie szkoleń
Autoprezentacja w pracy trenera
Rola trenera w organizacji oraz obszary kompetencji trenera – wprowadzenie
Rozwój kompetencji trenerskich
Komunikacja trenera w procesie szkoleniowym
Warsztat procesu grupowego, Koncepcje psychologiczne wyznaczające standardy pracy z małymi grupami
Zarządzanie zmianą
Kultura organizacyjna
Trening twórczości
Przegląd koncepcji zarządzania i rozwoju organizacji
Prowadzenie zajęć - narzędzia pracy trenerskiej
Prowadzenie zajęć - sytuacje trudne w pracy trenera
Inteligencja Emocjonalna (EQ) w pracy trenera
Zarzadzanie sobą, zarządzanie grupą
Wypalenie zawodowe
Projektowanie własnego szkolenia
Szkolenia pokazowe – etiudy zaliczeniowe uczestników – warsztat i sesja informacji zwrotnych
KADRA NAUCZAJĄCA:

Grono wykładowców stanowić będą trenerzy JAK-MARKETING DIALOG – firmy szkoleniowej, specjalizującej się w kompleksowej edukacji trenerów biznesu - praktycy biznesowi, psychologowie i pedagodzy z wieloletnim stażem trenerskim, oraz pracownicy naukowi i dydaktyczni Uniwersytetu Łódzkiego Wydział Zarządzania specjalizujący się w zagadnieniach teoretycznych i praktycznych będących podstawą merytoryczną studiów.

Agnieszka Grys, Anna Michałkiewicz, Ewa Bareła, Ewa Samuel, Kinga Wdowicka, Maria Czajkowska, Olga Idzikowska, Artur Negri, Piotr Ławacz, Piotr Mikosik, Tomasz Czapla

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

studia trwają dwa semestry 220 godziny
zajęcia rozpoczynają się w październiku 2015r.
zajęcia kończą się w czerwcu 2016r.

GRUPA I
Zjazd nr 1 - 24-25.10.2015r.

Zjazd nr 2 - 21-22.11.2015r.

Zjazd nr 3 - 12-13.12.2015r.

Zjazd nr 4 - 16-17.01.2016r.

Zjazd nr 5 - 06-07.02.2016r.

Zjazd nr 6 - 05-06.03.2016r.

Zjazd nr 7 - 02-03.04.2016r.

Zjazd nr 8 - 23-24.04.2016r.

Zjazd nr 9 - 14-15.05.2016r.

Zjazd nr 10 - 04-05.06.2016r.

Zaliczeniowe sesje pokazowe 25-26.06.2016r.

II GRUPA
Zjazd nr 1 - 21-22.11.2015r.

Zjazd nr 2 - 12-13.12.2015r.

Zjazd nr 3 - 16-17.01.2016r.

Zjazd nr 4 - 06-07.02.2016r.

Zjazd nr 6 - 05-06.03.2016r.

Zjazd nr 7 - 19-20.03.2016r.

Zjazd nr 8 - 02-03.04.2016r.

Zjazd nr 9 - 23-24.04.2016r.

Zjazd nr 10 - 14-15.05.2016r.

Zjazd nr 11 - 04-05.06.2016r.

Zaliczeniowe sesje pokazowe 02-03.07.2016r.Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie lub organizacji zjazdów. Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów.

Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.Opłata za studia:

Czesne wynosi 5900 zł za cały program

Płatności za uczestnictwo w Studiach będą miały miejsce w czterech transzach.
I transza w wysokości 200 zł płatna przy zapisach na Studia
II transza 1900,00 zł płatna do 20.10.2015,
III transza w wysokości 1900,00 zł do 30.01.2016,
IV transza w wysokości 1900,00 zł do 30.04.2016.

Po zakończeniu naboru osoby, które zostały przyjęte, otrzymają zawiadomienie o wpisaniu ich na listę słuchaczy i terminie rozpoczęcia zajęć. Aby edycja została uruchomiona, grupa powinna liczyć 15 osób.

WYMAGANE DOKUMENTY:

odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia,
wypełniony formularz zgłoszeniowy,
wypełniony kwestionariusz osobowy,
jedno zdjęcie,
skierowanie z zakładu pracy, jeżeli będzie on finansował koszty studiów.


Kierownik studiów:

dr Małgorzata Kołodziejczak
Katedra Zarządzania
pokój 312, III piętro
tel. 42 635 51 67
mkolodziejczak@

Sekretarz Studiów:
Barbara Zagórska
Wydział Zarządzania, p.312
e-mail: akademiatrenera@
tel. 791 171 234

Dane kontaktowe:
Od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00
Sekretariat Katedry Zarządzania Wydziału Zarządzania UŁ
ul. J. Matejki 22/26,
90-237 Łódź
tel. 42 635 52 34

Po godz. 15.30 oraz w weekendy kontakt pod numerami telefonów:
tel. 791 171 234 – Barbara Zagórska
tel. 502 514 765 – Agnieszka Grys

Dyżury Sekretarza Studiów:
Barbara Zagórska pok. 312
e-mail: akademiatrenera@
skype : akademiatrenera (poniedziałek - piątek w godz. 19.30-20.00)
Find more interesting events
Get recommendations for events based on your Facebook taste. Only click, that's it!Show me events suited for meNot now