Friday, 30. June 2017, Baku, Qlobal istiləşmə

from 30. June 2017 - 11:00
Baku
AzerbaijanBaku
Show map
19 people attending
Event description
Qlobal istiləşmə


2050-ci ildə 2 milyard insan suzuz qalacaq.
dünyada 2 milyard insan sudan məhrum olacaq, 30 il sonra da 3 milyard insan istifadə olunan su qaynaqlarını itirəcək. İsveçin paytaxtı Stockholmda "Dünya Su Həftəsi Forumu"nda təqdim edilən, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT) tərəfindən hazırlanan "İqlim dəyişiklikləri və su" mövzulu hesabatına görə, dünyadakı iqlim dəyişiklikləri su qaynaqlarına da təsir edir. Hesabata görə, 2050-ci ildə dünyada iki milyard insan sudan məhrum oalacaq, 30 il sonra da 3 milyard insan istifadə edə biləcəyi su ehtiyyatlarını itirəcək.
Dünya Su Həftəsi Forumuna təqdim edilən BMT hesabatını tanıdan Hollandiyalı səlahiyyətli Michael van deyər Valk, iqlim dəyişikliklərinin su qaynaqlarına da təsir etdiyini bildirdi. Məqsədi, dünyada su mövzusunda yaşanan vəziyyətin ciddiliyini qərar verici vəziyyətində olan siyasətçilərə daha detallı göstərmək və həll axtarışlarını sürətləndirmək olduğunu söyləyən Michael van deyər Valk, yağmurların azalmasıyla bir çox ölkədə su ehtiyatlarının quruduğunu izah etdi. Hesabata görə, dünya əhalisi ilə birlikdə əkinçilik və sənaye istehsalı artır, dünyanın iqtisadiyyatı böyüyür ancaq su qaynaqları sürətlə tükənir.
Hesabatda ayrıca xülasəylə bu başlıqlar yer almışdır:
Dünya əhalisinin yüzdən 20%-ni təşkil edən 30 ölkə su çətinliyi ilə qarşı-qarşıya durur. 2025-ci ildə isə bu ölkə sayı 50-yə catacaq və dünya əhalisinin yüzdə 25-i su çətinliyi ilə üz-üzə gələcək.
Dünyada 1950-ci illərə görə su ehtiyatları yüzdə 15 ilə 30 nisbətində azalmışdır. Buna qarşılıq 2050-ci ildə isə su ehtiyyatı bu günkündən yüzdə 50 çox olacaq. İqlim dəyişiklikləri su ehtiyatlarına da təsir etdiyi üçün, dəyişikliklər qlobal böhrana səbəb olacaq.
Forumda təqdim edilən bildirilərə görə, Şimali Avropa ölkələrindəki adam başı su istehlakı, digər Avropa ölkələrindən iki dəfə artıqdır. İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə isə su istehlakı çox aşağıdır.
Məlumatlara görə, inkişaf etmiş bir ölkədə doğan uşaq, inkişaf etməkdə olan bir ölkədə doğan uşağa görə yüzdə 30 daha çox su xərcləyir. Dünyada hal-hazırda olan suyun yüzdə 97.5-i duzlu sulardan meydana gəlir. Şirin suyun nisbəti isə yalnız yüzdə 2.5%-dir. Şirin suyun yüzdə 70%-i qütblərdə donmuş halda, yüzdə 30-u isə yeraltındadır.
Ümumiyyətlə xəstəliklərin yüzdə 88%-i təmiz olmayan içməli sudan və qeyri-kafi gigiyenik şərtlərdən qaynaqlanır. Bu da inkişaf etməkdə olan ölkələrdə ildə 5 milyard gün iş itkisi mənasını verir.


Qlobal İstiləşmənin Səbəbləri.

Show me more

İnsanlar tərəfindən atmosferə atılan qazların istixana təsiri yaratması nəticəsində yer səthində yaranan istilik artımına Qlobal İstilik deyilir. Daha ətraflı açıqlamaq lazım olsa dünyanın səthi günəş şüaları tərəfindən isidilir.
Dünya bu şüaları təkrar atmosferə əks etdirir amma bəzi şüalar su buxarı, karbondioksid və əmtəən qazının dünyanın üzərində meydana gətirdiyi təbii bir örtü tərəfindən tutulur.

Qlobal istiləşmə nədir?

Bu da yer üzünün kifayət qədər isti qalmasını təmin edir. Amma son vaxtlar qalıq yanacaqların yandırılması, meşəsizləşmə, sürətli əhali artımı və cəmiyyətlərdəki istehlak meylinin artması kimi səbəblərdən atmosferdə karbondioksid, əmtəən və diazot monoksit qazların yığılmasını arıtır. Alimlərə görə bu artım qlobal istiləşməyə səbəb olur. 1860-dən günümüzə qədər tutulan qeydlər, ortalama qlobal istiliyin 0.5 ilə 0.8 dərəcə arasında artdığını göstərir.
Alimlər son 50 ildəki istilik artımının insan həyatına gözə çarpacaq dərəcədə təsir etdiyinin fikirindədirlər.
Üstəlik artıq geri dönüşü olmayan bir nöqtəyə yaxınlaşıırıq.
Heç bir tədbir görülməzsə bu əsrin sonunda qlobal istiliyin ortalama 2 dərəcə artacağı təxmin edilir.
Həmcinin dünya daxilində tutulmağa başlanan qeydlərdə bildirilib ki, son 150 illik dövr içində 2007-ci il ən isti il idi.
Yaxşı bu istilik artımı yəni qlobal istiləşmə nələrə gətirib çıxarır, həyatımıza necə təsir edir?
Dünya iqlim sistemində dəyişikliklərə səbəb olan qlobal istiləşmənin təsirləri ən yüksək zirvələrdən, okean dərinliklərinə, ekvatordan qütblərə qədər dünyanın hər yerində hiss edilir.
Qütblərdəki buzlaqlar əriyir, dəniz suyu səviyyəsi yüksəlir və sahil seqmentlərdə torpaq itkinləri artır. Məsələn 1960-cı illərin sonlarından bu yana Şimali Yarımkürədə qar örtüyündə yüzdə 10 azalma olub. 20-inçi əsr boyunca dəniz səviyyələrində də 10-25 ** arasında bir artım olduğu müəyyən olunub.
Qlobal istiləşməyə bağlı olaraq dünyanın bəzi bölgələrində qasırğalar, sellər və daşqınların şiddəti və sıxlığı artarkən bəzi bölgələrdə uzun, davamlı, şiddətli quraqlıqlar və səhralaşmalar baş verir.
Qışda istiliklər artır, yaz erkən gəlir, payız gecikir, heyvanların köç dövrləri dəyişir. Yəni iqlimlər dəyişir.
Bunun nəticəsində dəyişikliklərə dözə bilməyən bitki və heyvan növləri ya azalır ya da tamamilə yox olur.
Qlobal İstiləşmə insan sağlamlığına ciddi təsir göstərir.
Alimlər, iqlim dəyişiklikləri ürək, tənəffüs yolu, yoluxucu, allergik və bəzi digər xəstəliklərə təsirinin gostərəcəyi fikirindədirlər.
Qlobal İstiləşmənin Səbəbləri: Hava şəraitinin uzun bir zaman içində ortalama vəziyyəti iqlim olaraq təyin olunar. Dünya son bir milyard il içində təxminən 250 milyon il davam edən isti dövrlər və bunların ardından gələn dörd böyük soyuq dövr keçirmişdir. Dünya təxminən əlli milyon il əvvəl soyuq bir dövrə girmiş, bu dövrdə yüz min ildə bir on min il müddətlə görülən isti dövrlərin xaricində soyuma meyli göstərmişdir. Hal- hazırda bu isti dövrlərdən biri yaşanmaqdadır. Dörd min il əvvəl başlayan istilik enişləri nəticəsində dünyanın soyuma meylinin artmasını gözləyirdilər. Lakin bu artım son yüzəlli ildə reallaşmamışdır.
Günəş kimi təbii faktorlarla böyüyən bu artımın səbəbi, xüsusilə son vaxtlarda, böyük ölçüdə insan qaynaqları olan istixanaların təsirindən yaranan qlobal istiləşmədir.Təbii Səbəblər :

Günəşin Təsiri:

AKA elm adamlarından Paal Brekke; iqlim alimləri uzun müddətdir ki, Günəş xallarının 11 illik dövr hərəkətini və Günəşin əsrlik müddətlər içində parlaqlıq dəyişməsinin araşdırdıqlarını ifadə etmişdir. Bunun nəticəsində Günəşin maqnetik sahəsi və protonlar ilə elektronlar formasında ortaya çıxan günəş küləyi, Günəş sistemində kosmik şüalanmalara qarşı bir qalxan vəzifəsində olduğu açıqlanmışdır. Günəşin dəyişən fəaliyyətiylə zəifləyə bilən bu qalxan, kosmik şüaları keçirir. Kosmik şüalanmaların çox olması buludlanmağı artırır, Günəşdən gələn radiasiya nisbətini dəyişdirərək qlobal istilik artımına səbəb olur.
Günəşdən gələn ultrabənövşəyi şüa eyni zamanda kimyəvi reaksiyaların meydana gəldiyi (və dolayısilə atmosferin hamısına təsir edən) ozon təbəqəsi üzərində dəyişikliyə səbəb olacaq.
Dünyanın Presizyon Hərəkəti:

1930-** ildə Serb elm adamı Milutin MİLANKOVİÇ dünyanın günəş ətrafındakı orbitinin hər 95 min ildə bir az daha da sıxıldığını göstərmişdir. Bundan başqa hər 41 min ildə dünya oxunda xətti bir sürüşmə və hər 23 min ildə dairəvi deviasiya tapıldığını ifadə etmişdir. Günümüz elm adamlarının bir çoxu Dünyanın bu hərəkətlərindən ötəri zaman soyuq dövrlər yaşadığını və bu soyuq dövrlər içində 100 min illik zamanda on min il müddətlə isti dövrlər keçirdiyini bildirməkdədir. Bu da Dünyanın təbii istiləşməsinin bir səbəbini meydana gətirmişdir.Süni səbəblər :

Qalıq Yanacaqlar:

Kömür, neft və təbii qaz dünyanın bu günki enerji ehtiyacının *** hissəsini təmin edir. Strukturlarında karbon və hidrogen elementlərini saxlayan bu qalıq yanacaqlar, uzun müddətlər içərisində meydana gəlməkdə lakin çox tez istehlak edilməkdədir. Dünyanın müəyyən bölgələrində toplanmış bu yanacaqların günümüz texnologiyasıyla ¾'ünün yarısının çıxarılması qeyri-mümkün; digər yarısının isə çıxarılması texniki olaraq çox bahalıdır. Bu da qalıq yanacaqları yenilənə bilməyən və məhdud yanacaqlar sinifinə daxil edilir.
İstixana Qazlarının Meydana gəlməsi:
Günəşdən gələn şüaların bir hissəsi ozon təbəqəsi və atmosferdəki qazlar tərəfindən sovrulur. Bir qisimi litosferden, bir qisimi isə buludlardan geriyə əks olunur. Yer üzünə çatan şüalar geriyə dönərkən atmosferdəki su buxarı və digər qazlar tərəfindən tutularaq dünyanı istitməkdə olan səth və troposfer normadan isti olur. Bu hadisə, günəş şüalarıyla istilənən amma içindəki istiliyi çölə buraxmayan istixanaları xatırladır; bu səbəblə də bunu təbii istixana təsiri olaraq adlandırılar
Istixana Təsirinin Əhəmiyyəti:
İstixana təsiri təbii olaraq meydana gələn və iqlim üzərində əhəmiyyətli rol oynayandır. Sənaye inqilabı ilə birlikdə, xüsusilə 2-ci dünya döyüşündən sonra, insan fəaliyyəti istixana qazlarının miqdarını hər keçən il artıraraq yüksək nisbətlərə çatdırmışdır.
Bu təsirin yoxluğunda dünyanın ortalama istiliyinin -18ºC olacağı ifadə edilir. Ancaq həyati təsiri olan istixana qazlarının miqdarının normalın üzərinə çıxması və bu artımın sürməsi də dünyanın iqlim tarazlıqlarının pozulmasına səbəb olmasıdır.
Bu təbii təsiri artıran karbondioksid, metan, su buxarı, azotoksit və kloroflorokarbonlar istixana qazları olaraq adlandırmışdırlar. Ozon təbəqəsinin incəlməsi də başqa bir faktordur.
İstixana Qazları : Karbondioksid (CO2):
Dünyanın istiləşməsində əhəmiyyətli bir rolu olan CO2, Günəş şüalarının yer üzünə çatması əsnasında bu şüalara qarşı keçiricidir. Beləcə yer üzünə çarpıb əks olunduqlarında onları sorur.
18 və 19-** əsrlərdə CO2-in atmosferdəki cəmi 280-290 ppm arasında ikən, qalıq yanacaqların istifadə edilməsi nəticəsində indiki vaxtda təxminən 350 ppmə qədər çıxmışdır. Edilən ölçülmələrə görə atmosferdəki CO2 miqdarı 1958-dən etibarən 9% artmış və günümüzdəki artım miqdarı illik 1 ppm olaraq hesablanmışdır.
Dünyada enerji istifadəsi davamlı artdığından, istifadə olunan texnologiya qısa dövrdə dəyişsə belə, karbondioksid artımının dayandırılması mümkün deyil..
İstixana Qazları: Metan (CH4):
Nisbəti minlərlə ildən bəri dəyişməmiş olan metan qazı, son bir neçə əsrdə iki qata çıxmış və 1950-dən bəri də hər il 1% artmışdır. Edilən son ölçülmələrdə isə metan səviyyəsinin 1,7 ppmə çatdığı görülmüşdür. Bu dəyişiklik CO2 səviyyəsindəki artıma görə az olsa da, metanin CO2-dən 21 qat daha qalıcı olması səbəbiylə ən az CO2 qədər dünyamıza təsir etməkdədir.
Amerika və bir çox qərb ölkəsində zibilliklərin böyük yer örtməsi problem yaradır. Orqanik zibillərdən bir çoxu ayrışarak böyük miqdarda metan ifraz edir, bu qaz da xüsusilə yaxşı ventilyasiyası olmayan və idarə altında tutulmayan köhnə zibilliklərdə partlamalara və içdən yanmalara səbəb olur. Daha da əhəmiyyətlisi atmosferə atılan metan nisbəti artmaqda və bunun nəticəsi olaraq da istixana təsiri təhlükəli ölçülərə çatmaqdadır.
İstixana Qazları: Azotoksit və Su Buxarı:
Azot və oksigen 250ºC istilikdə kimyəvi reaksiyaya girən azotoksitləri meydana gətirir. Azotoksit, əkinçilik və sənaye fəaliyyətlər və bərk tullantılar ilə qalıq yanacaqların yanması əsnasında meydana gəlir. Avtomobillərin tüstü borularından çıxman bu qaz, ətrafın çirklənməsinə səbəb olur.
İstixana təsirinə gətirib çıxaran qazlardan ən əhəmiyyətlilərindən biri də su buxarıdır. Lakin troposferdeki sıxlıqda təsirli olan insan qaynaqları deyil iqlim sistemidir. Qlobal istiləşməylə artan su buxarı iqlim dəyişmələrinə gətirib çıxaracaq.
İstixana Qazları: Xloroflorokarbonlar (XFK):
CFC-lər xlorun, flüorin, karbon və əksəriyyətlə də hidrogenin qarışığından meydana gəlir. Bu qazların əksəriyyəti 1950-ci illərin məhsulu olub indiki vaxtda soyuducularda, kondisionerlərdə, spreylərdə, yanğın söndürücülərdə və plastik istehsalında istifadə edilir. Elm adamları bu qazların ozonu yox edərək əhəmiyyətli iqlim və hava dəyişikliklərinə səbəb olduqlarını sübut etmişlər. Bu qazlar; DDT, Dioksin, Civə, Güllə, Vinilxlorid, PCB-lər, Kükürtdioksit, Sodyumnitrat və Polimerlərdir.
İstixana Qazları: Xloroflorokarbonlar (XFK):
1- DDT: 1940-1950 illər arasında dünya səviyyəsində əkinçilik sahələrindəki böcəkləri zəhərləmək üçün istifadə edilmişdir. Kimyəvi adı dixlorodifeniltrixloroetandır. Tərkibində xlor olan bu qazın insan daxil olmaqla digər canlılar üçün də öldürücü olduğu fərq edildikdən sonra istehsaldan qaldırılmışdır.
2- Dioksin: 100-dən *** növü vardır. Bitkilərin və böcəklərin təxribatı üçün istifadə edilər. Bir çox növü çox təhlükəlidir; xərçəngə və daha bir çox xəstəliyə səbəb olur.
3- Civə: Civənin ən əhəmiyyətli xüsusiyyəti digər elementlər kimi aydınlaşdırılmamasıdır. 1950-1960 illəri arasında təsirini əhəmiyyətli ölçüdə göstərmiş, Yaponiyada bir neçə yüz balıqçının ölümünə səbəb olmuşdur. Bir ara kosmetik məhsullarda istifadə edilmişsə də daha sonra son dərəcə zəhərli olduğu aydın olub imtina edilmişdir.
4- Güllə: İndiki vaxtda qələmlərin içində grafit olaraq istifadə edilir. Bədənin içinə girdiyi təqdirdə çox zəhərləyicidir; sinir sistemini çökdürüb beynə ziyan verər.
5- Vinilklorid: PVC yəni polyvinyl xloridi əldə etmək üçün istifadə edilən bir qaz qarışığıdır. Tənəffüs edildiyində toksik təsirlidir.
6- PCB-lər: PCB, İngiliscə bir termin olan 'polychlorinated biphenyls' dən yaranandır. Bu sənaye kimyəvi toksik olaraq ilk dəfə 1929-** ildə istifadə edilməyə başlamış və 100-dən *** növü olduğu təsbit edilmişdir. Bunlar böyük stansiyalardakı elektrik transformatorlarının izolyasiya edilməsində, bir çox elektrikli ev alətlərində eyni zamanda boya və yapışdırıcıların elastiklik qazanmasında istifadə edilir. Bunun yanında xərçəngə gətirib çıxardığı bilinmişdir.
7- Sodyumnitrat: Hisə verilmiş balıq, ət və digər bəzi yeməkləri qorumaq üçün istifadə edilən bir növ duzdur. Bədənə girdiyində xərçəngə gətirib çıxardığı bilinmişdir.
8- Kükürtdioksit (SO2): Bu qaz sulfidin, yağın, müxtəlif təbii qazların və kömürlə neft kimi qalıq yanacaqların yanması nəticəsində ortaya çıxır. Kükürtdioksit və azotoksidin bir-biriylə reaksiyası nəticəsində turşu yağışlarını meydana gətirən kükürtlü kibrit turşusu (H2SO4) meydana gəlir.
9- Polimerler: Təbii və sintetik növləri var. Təbii olanların tərkibi zülal və nişastadan ibarətdir. Sintetik olanlar isə plastik məhsullarda və əl istehsalı olan parçalarda tapılıb. Neylon, tefelon, polyester, spandeks, stirofoam kimi adlar göstərmək olar.
İstixana Qazları: Ozon:
Ozon təbəqəsinin incelmesi "Qlobal İstiləşmə"ni bilvasitə artırır. USNAS-ın 1979-** ildə nəşr etdiyi hesabatda, ozon təbəqəsində 5% - arasında bir azalma olduğu müşahidə edildiyi qarşıya qoyulmuşdur. Halbuki bundan bir il əvvəl Noyabr 1978-ci ildə kosmosa atılan Nimbus-7 peykindən alınan məlumatlara görə cəmi atmosferik ozon səviyyəsi 1979-1991 illəri arasında orta paralellərdə 3-5%, yuxarı paralellərdə 6 elə 8% arasında azalmışdır (Gleason 1993). 1992-ci ildə Antartikadakı Ozon səviyyəsi isə 1979-** ildəki səviyyənin P-sinə enmişdir. 1950 və 60-cı illərdəki ozon qalınlığı da 1990-** illərdən sonra 1/3-ə qədər enmişdir. "The National Research Council"-un 1982 Mart hesabatına görə XFK çərşənbə axşamınımı bu şəkildə davam etsə 21-ci əsrin sonunda stratosferdeki ozon miqdarı 5% arasında bir azalama olacaq.
İstixana Qazlarının Bilinən və Ola biləcək Təsirləri:
Dünyanın istiliyi sənaye inqilabından bu yana 0,45ºC artmışdır. Bunun əsas səbəbi qalıq yanacaqların yanması nəticəsi ortaya çıxan CO2 və digər istixana qazlarıdır. Artan əhali və böyüyən iqtisadiyyatın enerji ehtiyacları da çoxalmaqdadır. Bu ehtiyacın qarşılanması isə qalıq yanacaq istehlakının artmasına və atmosferdəki CO2 miqdarının böyük ölçüdə çoxalmasına səbəb olmasıdır. İstilik artımının ola biləcək təsirləri nəzəriyyələr formasında araşdırılmaqdadır.
Şəhərlərin İstilik Adası Təsiri:
Günəşli və isti günlərdə, sıx əhalili və yüksək binaların sıxlıqla görüldüyü şəhər bölgələrin ətraflarına görə daha isti olmaları, şəhərlərin istilik adası təsirini meydana gətirər. Bu asfaltlanmış sahələr, bitki birliklərinin korlaşdırılmış olduğu bölgələr və qara səthlər "istilik adası təsiri"nin başlıca səbəbləridir.
Şəhərləşmiş sahələrdə hava dövranının quruluşlaşmanın artımıyla maneə törədilməsi və təbii iqlim mühitinin pozulması yerli bir istiləşməyə gətirib çıxarar. Bu cür yerli istiləşmələr də qlobal istiləşmənin əsas səbəblərindəndir.
Şəhər planlamasında və bina istehsalında günəş ilə quruluş arasındakı əlaqənin yaxşı nizamlanmasıda istilik adasının təsiri maneə törədəcək.
Nümunə şəhərlər: Detroit (ABŞ), Los Angeles (ABŞ) ,Hong Kong (ÇİN)...

Smog (hava sıxlığı):
Havaya buraxılan çox miqdardakı qazlar, atmosferdəki havanı sıxlaşdırır, qaz təbəqəsini qalınlaşdırır. Buna görə gələn günəş şüaları daha çox sorurlar, daha az əks etdirirlər və süni bir istixana təsiri meydana gəlir. Qazlar, xüsusilə böyük şəhərlərdə, Hava Sıxlığı (Smog) meydana gətirərək təsirli oluır.
Smog-un olduğu məkanlarda məskunlaşan insanlarda
- Ağciyər ağrıları
- Xırıltı
- Öskürək
- Baş ağrısı
- Ağciyər iltihabları görülər.
İstixana Qazlarının Bilinən və Ola biləcək Təsirləri:
Quraqlıq və sellər: İstixana təsiri müxtəlif iqlim dəyişikliklərinə gətirib çıxaracaq. Tədbir alınmadığı təqdirdə bəzi təbiət hadisələrinin mənfi təsirləri çox böyük ölçülərə çatacaq.
Güc istehsalında azalma: Elektrik güc stansiyalarının hamısı suya ehtiyac duymaqdadır. İsti keçən illərdə elektrik istəyi artacaq lakin su miqdarının azalması ücün elektrik istehsalı düşəcək. Bu da dövlət və xalqlara iqtisadi çətinliklər yaşadacaq, müxtəlif problemlərə səbəb olacaq.
Çay nəqliyyatında problemlər: İstilik artımına bağlı olaraq çay sularının alçalması, suyolu ticarətinə maneə meydana gətirib nəqliyyat xərclərini artıracaq

Thursday, 26. January 2017, Concepción, Trekking Laguna Huequecura

from 26. January 2017 - 23:30
till 29. January 2017 - 21:00
Show map
26 people attending
Event description
Una laguna poco accesible, por lo mismo, muy poco visitada.
Una piscina natural, rodeada de formaciones rocosas muy especiales, su vegetación es gigante, densa, por lo tanto, para llegar a ella se deben pasar varios obstacúlos, pero todos valdrán la pena, de día y de noche Laguna Huequecura te sorprenderá *** su color y belleza.

Dificultad: DIFICIL
Horas de caminata total: 18 horas aprox, día y medio.
Cupos: 25
Días: 3
Inicio: Jueves 26 de Enero 2017 23:30
Regreso: Domingo 29 de Enero 2017 21:00
Valor: 30.000

contacto@chileconmochila.cl
Hər ay 1 manat

Hər ay 1 manat

Thursday 30. December 2021
26 shares
Avtobus Turkiye Antalya Turu

Avtobus Turkiye Antalya Turu

Saturday 31. August 2019
29 shares
2018 World Championship on Sport Capoeira
Friday 11. May 2018
51 shares
UEFA Champions League Finale 2019
Saturday 25. May 2019
7 shares
Night of Phobia // 13.04.2018
Friday 13. April 2018
17 shares
2018 Formula 1® Azerbaijan Grand Prix
Thursday 26. April 2018
239 shares
TOTAL WHITE / Elektra Events Hall
Friday 01. June 2018
68 shares
InsaN
Tuesday 28. December 2021
74 shares
Find more interesting events
Get recommendations for events based on your Facebook taste. Only click, that's it!Show me events suited for meNot now