Thursday, 27. August 2020, coliseo de paipa, porrismo ¨colegio armando solano paipa¨

from 27. August 2020 - 1:00 till 4:00

coliseo de paipa

141 people attending
Event description
boleteria estudiantes del col. armando solano

Saturday, 28. January 2017, Solna, Årsmöte! #lufsthlm17

from 28. January 2017 - 10:00
till 29. January 2017 - 15:00

Show map
37 people attending
Event description
OBS: Att attenda eventet räknas inte som anmälan. För att delta måste du anmäla dig på följande länk senast 20 januari:

I januari är det dags för årets roligaste händelse, LUF Storstockholms årsmöte!

Det kommer bli en helg fylld med debatter, demokrati och trevligt umgänge. Under årsmötet kommer vi bland annat att besluta om vad vi ska tycka och välja ny distriktsstyrelse.

Var? Solna Stadshus, Stadshusgången 2, 171 86 Solna

När? Den 28 - 29 januari 2017

Handlingar? Kolla in årsmötesmappen som uppdateras löpande:

Motioner? En motion är ett förslag till ändring i distriktets stadgar eller handlingsprogram (åsikter). Motioner kan skickas in till och med den 30 december på följande länk:

Decharge? Dechargeutskottets uppgift är att granska att distriktets verksamhet genomförs i enighet med årsmötesbeslut, stadgar, verksamhetsplan och andra styrdokument. Har du frågor till dechargeutskott kan du kontakta dess ordförande, Anna Horn, på annalinneahorn@gmail.com

Show me more

Valberedning? Valberedningen kommer inom kort att utlysa nomineringsperiod till val av distriktsstyrelse. Har du frågor till valberedningen kan du kontakta dess ordförande, Sigrid Rydell Johnson, på

Övriga frågor? Hör av dig till distriktssekreterare Robin Nilsen (stockholm@)

Tidsplan:

LÖRDAGEN DEN 28 JANUARI

10.00 Incheckning

10.30 Förhandlingarna inleds

§1. Årsmötets öppnande

§2. Fastställande av röstlängd

§3. Årsmötets stadgeenliga utlysande

§4. Val av mötesordförande mötessekreterare justerare beredningsutskott rösträknare

§5. Godkännande av föredragningslista och tidsplan

§6. Fastställande av förhandlingsordningen

§7. Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse

§8. Dechargeutskottets berättelse

§9. Ekonomisk berättelse

§11. Beslut om ansvar eller ansvarsfrihet

§12. Fastställande av motionsordning

§13. Motionsbehandling

12:00 Lunch
Tal av gäst

§14. Val av distriktsordförande
nominering av distriktsordförande
val av distriktsordförande

§15. Val av 1:a vice distriktsordförande
nominering av 1:a vice distriktsordförande
val av 1:a vice distriktsordförande

§16. Val av 2:a vice distriktsordförande
nominering av 2:a vice distriktsordförande
val av 2:a vice distriktsordförande

§17. Val till distriktsstyrelse beslut om antalet ledamöter i styrelsen
nominering av ledamöter till styrelsen
val av ledamöter till styrelsen

§18. Tal av nyvalda distriktsordföranden

§ 19. Motionsbehandling


SÖNDAGEN DEN 29 JANUARI

10.00 Incheckning

10:30 Förhandlingarna återupptas

§ 20. Val av dechargeutskott, varav en ordförande.

§ 21. Val av revisorer.

§ 22. Val av valberedning, varav en ordförande.

§ 23. Fastställande av kongressombudslista

12:00 Lunch
Tal av gäst

§ 24. Antagande av nytt handlingsprogram

§ 25. Antagande av alkoholpolicy

§ 26. Uttalanden

§ 27. Övriga frågor

15:00

§ 28. Årsmötets avslutande
Mutirão pra saber pq a gnt nem ficou

Mutirão pra saber pq a gnt nem ficou

Thursday 01. March 2018
3610 shares
EDC México 2018

EDC México 2018

Saturday 24. February 2018
3335 shares
Firmas para traer a Dino Spumoni al Festival de Viña.
Wednesday 28. February 2018
1241 shares
Workshop: Aulas de Vingança com Emily Thorne
Wednesday 28. February 2018
158 shares
Lollapalooza Chile 2018
Friday 16. March 2018
9105 shares
Ed Sheeran • Melbourne • ÷ World Tour
Friday 09. March 2018
7896 shares
Olimpiada de strigat "Măăăăi" de la geam
Wednesday 28. February 2018
7376 shares
Clases de intimidación *** el care malo.
Monday 05. March 2018
7055 shares
Find more interesting events
Get recommendations for events based on your Facebook taste. Only click, that's it!Show me events suited for meNot now