Thursday, 27. August 2020, coliseo de paipa, porrismo ¨colegio armando solano paipa¨

from 27. August 2020 - 1:00 till 4:00

coliseo de paipa

141 people attending
Event description
boleteria estudiantes del col. armando solano

Saturday, 28. January 2017, Solna, Årsmöte! #lufsthlm17

from 28. January 2017 - 10:00
till 29. January 2017 - 15:00

Show map
37 people attending
Event description
OBS: Att attenda eventet räknas inte som anmälan. För att delta måste du anmäla dig på följande länk senast 20 januari:

I januari är det dags för årets roligaste händelse, LUF Storstockholms årsmöte!

Det kommer bli en helg fylld med debatter, demokrati och trevligt umgänge. Under årsmötet kommer vi bland annat att besluta om vad vi ska tycka och välja ny distriktsstyrelse.

Var? Solna Stadshus, Stadshusgången 2, 171 86 Solna

När? Den 28 - 29 januari 2017

Handlingar? Kolla in årsmötesmappen som uppdateras löpande:

Motioner? En motion är ett förslag till ändring i distriktets stadgar eller handlingsprogram (åsikter). Motioner kan skickas in till och med den 30 december på följande länk:

Decharge? Dechargeutskottets uppgift är att granska att distriktets verksamhet genomförs i enighet med årsmötesbeslut, stadgar, verksamhetsplan och andra styrdokument. Har du frågor till dechargeutskott kan du kontakta dess ordförande, Anna Horn, på annalinneahorn@gmail.com

Show me more

Valberedning? Valberedningen kommer inom kort att utlysa nomineringsperiod till val av distriktsstyrelse. Har du frågor till valberedningen kan du kontakta dess ordförande, Sigrid Rydell Johnson, på

Övriga frågor? Hör av dig till distriktssekreterare Robin Nilsen (stockholm@)

Tidsplan:

LÖRDAGEN DEN 28 JANUARI

10.00 Incheckning

10.30 Förhandlingarna inleds

§1. Årsmötets öppnande

§2. Fastställande av röstlängd

§3. Årsmötets stadgeenliga utlysande

§4. Val av mötesordförande mötessekreterare justerare beredningsutskott rösträknare

§5. Godkännande av föredragningslista och tidsplan

§6. Fastställande av förhandlingsordningen

§7. Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse

§8. Dechargeutskottets berättelse

§9. Ekonomisk berättelse

§11. Beslut om ansvar eller ansvarsfrihet

§12. Fastställande av motionsordning

§13. Motionsbehandling

12:00 Lunch
Tal av gäst

§14. Val av distriktsordförande
nominering av distriktsordförande
val av distriktsordförande

§15. Val av 1:a vice distriktsordförande
nominering av 1:a vice distriktsordförande
val av 1:a vice distriktsordförande

§16. Val av 2:a vice distriktsordförande
nominering av 2:a vice distriktsordförande
val av 2:a vice distriktsordförande

§17. Val till distriktsstyrelse beslut om antalet ledamöter i styrelsen
nominering av ledamöter till styrelsen
val av ledamöter till styrelsen

§18. Tal av nyvalda distriktsordföranden

§ 19. Motionsbehandling


SÖNDAGEN DEN 29 JANUARI

10.00 Incheckning

10:30 Förhandlingarna återupptas

§ 20. Val av dechargeutskott, varav en ordförande.

§ 21. Val av revisorer.

§ 22. Val av valberedning, varav en ordförande.

§ 23. Fastställande av kongressombudslista

12:00 Lunch
Tal av gäst

§ 24. Antagande av nytt handlingsprogram

§ 25. Antagande av alkoholpolicy

§ 26. Uttalanden

§ 27. Övriga frågor

15:00

§ 28. Årsmötets avslutande
Oregon Eclipse 2017

Oregon Eclipse 2017

Thursday 17. August 2017
9249 shares
Boomtown CH 9 - Behind the Mask

Boomtown CH 9 - Behind the Mask

Thursday 10. August 2017
9101 shares
Tomorrowland 2017 - Weekend 2
Friday 28. July 2017
7506 shares
Untold Festival 2017
Thursday 03. August 2017
7277 shares
SonneMondSterne.XXI
Friday 11. August 2017
7144 shares
Find more interesting events
Get recommendations for events based on your Facebook taste. Only click, that's it!Show me events suited for meNot now