Thursday, 16. May 2019, Istanbul, 19 Mayıs 2019 Atatürk ün Samsun'a çıkışının 100.Yılı

from 16. May 2019 - 6:00
till 19. May 2019 - 9:00
Istanbul
TurkeyIstanbul
Show map
71 people attending
Event description
Nutuk tan :
1919 senesi Mayısının 19 uncu günü Samsun' a çıktığım gün umumi vaziyet ve manzaraı umumiye:
Osmanlı Devletinin dahil bulunduğu grup, Harbi Umumide mağlûbolmuş, Osmanlı ordusu her tarafta zedelenmiş, şeraiti ağır, bir mütarekename imzalanmış. Büyük Harbin uzun seneleri
zarfında, millet yorgun ve fakir bir halde. Millet
ve memleketi Harbi Umumiye sevk edenler, kendi hayatları
endişesine düşerek, memleketten firar etmişler.
Saltanat ve hilâfet mevkiini işgal eden Vahdettin ,
mütereddi, şahsını ve yalnız tahtını temin edebileceğini
tahayyül ettiği deni tedbirler araştırmakta. Damat
Ferit Paşanın riyasetindeki kabine; âciz, haysiyetsiz,
cebîn, yalnız padişahın iradesine tâbi ve onunla beraber
şahıslarını vikaye edebilecek herhangi bir vaziyete
razı.
Ordunun elinden esliha ve cepanesi alınmış ve
alınmakta...

Show me more


Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi

Ey Türk Gençliği!
Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, İstiklâl ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerâit, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!Mustafa Kemal Atatürk
20 Ekim 1927

Atatürk ümüzün Samsun a çıkışının 100. yılında onun izinden Samsun a gitmek için bugünden hazırlıklara başlıyoruz.
Atatürk ilkelerini ve kazanımlarını yoketmek amacında olanlara karşı, O nun izinden gideceğiz.
Parti değil, Atatürkçü halkın bir ferdi olarak bunu yapmamız Ona borcumuzdur.

Kıvanç Yılmazoğlu
10 Kasım 2016
İstanbul

Friday, 27. January 2017, Svortlandvegen 25, 5430 Bremnes, Vinterfestival Haugaland 2017

from 27. January 2017 - 19:00
till 29. January 2017 - 14:00
32 people attending
Event description
VINTERFESTIVAL! Show! Semianrer! Globalløp! Tull og fjas! Gud&Jesus&DenHelligeÅnd&sånn! Kjekke folk! God mat og god prat! Hvis det er én festival du skal være i vinter så er DETTE festivalen! Ten Sing Norway kommer - kommer du?

Mer info og påmelding finner du på http://kfuk-kfum.no/kalender/vinterfestival-haugaland-2017
Haydi Kahvaltıya Kuzenler

Haydi Kahvaltıya Kuzenler

Saturday 27. April 2024
5 shares
Yuzyilin Partisi ...  Party of the Century

Yuzyilin Partisi ... Party of the Century

Friday 01. January 2100
6 shares
2017 - 39. İstanbul Maratonu (42k-15k-10k)
Sunday 12. November 2017
18 shares
070 Zimem Defteri'nden Hesap Öde
Thursday 31. December 2020
4 shares
Turkish Adventure
Sunday 29. October 2017
6 shares
Bilgisayar kullanıcılarına Müjde
Thursday 01. April 2049
4 shares
Lokman Suresi
Friday 12. July 2030
8 shares
Find more interesting events
Get recommendations for events based on your Facebook taste. Only click, that's it!Show me events suited for meNot now