Thursday, 12. January 2017, Istanbul, Pera Eğitim: Pera + NSK Pasaport Ofisi

from 12. January 2017 - 16:00
till 14. January 2017 - 18:30
Istanbul
TurkeyIstanbulMeşrutiyet Caddesi No: 65 Tepebaşı, Beyoğlu34430
Show map
25 people attending
Event description
Pera Eğitim: Pera +
NSK Pasaport Ofisi
12 – 14 Ocak 2017

Pera Müzesi’nin atölyesi pasaport ofisine dönüşüyor! Pera Eğitim, 12-14 Ocak 2017 tarihleri arasında Balkanlardan Gelen Soğuk Hava sergisine paralel olarak IRWIN sanatçı grubunun kurguladığı NSK pasaport performansı kapsamında geçici bir pasaport ofisi kuruyor. NSK vatandaşı olmak için başvurun! NSK İstanbul Pasaport Ofisi’nde başvuru formu doldurarak ve yanınızda iki fotoğraf getirerek veya ofiste çektirerek NSK pasaportu alabilirsiniz. Pasaportunuzu aynı gün hazırlatabilirsiniz.

Başvuru gün ve saatleri:
12 Ocak 2017: 16:00 - 18:30
13 Ocak 2017: 18:00 - 21:00
14 Ocak 2017: 16:30 - 18:30

NSK pasaport ücreti: 100 TL.
Rezervasyon alınmamaktadır.

Bu etkinlik Balkanlardan Gelen Soğuk Hava sergisi kapsamında IRWIN sanatçı grubunun NSK oluşumundan yola çıkarak ürettikleri etkileşimli bir performansa odaklanıyor. Neue Slowenische Kunst (NSK – Yeni Slovenya Sanatı), sosyalist Yugoslavya’nın dağılmaya başladığı 1984 yılında Lübliyana’da kuruldu. NSK Devleti’yse 1992’de sanatçı kolektifleri tarafından kuruldu. Sanatçı grupları arasında Laibach, Noordung, New Collectivism ve Department of Pure and Applied Philosophy yer aldı. NSK Devleti soyut bir organizma, üstünlükçü bir yapı, gerçek bir toplumsal ve siyasal uzamda, üyelerinin vücut sıcaklığını, ruhunu ve emeğini içeren bir yontu. NSK devlet statüsünü bir bölgeye değil zihne atfeder, zihnin sınırları da simgesel ve fiziksel kolektif bünyesinin hareketlerine göre değişen bir akışkanlık arz eder. NSK Devleti zaman içinde bir devlettir, bölgesi yoktur, ulusal sınırları yoktur, bir tür “manevi devlet”tir. Kendi üyeleri dışında NSK vatandaşlığı hakkı tüm dünyada farklı dinlerden, ırklardan, milliyetlerden, cinsiyetlerden ve inançlardan binlerce kişi tarafından kazanılmıştır. Bu vatandaşlık hakkı, NSK pasaportu sahipliğiyle elde edilir. NSK vatandaşı olmak için başvurun!

Show me more

NSK Hakkında
1980’lerin sonuna gelindiğinde NSK grupları Avrupa, Kuzey Amerika ve Japonya’da bilinirlik kazandı. Çalışmaları ve eylemleri son otuz yılın pek çok siyasal olayına birer yorum teşkil etti; bugün NSK’nin, Slovenya ve eski Yugoslavya’nın siyasal ve kültürel tarihinde çok önemli bir rol oynadığı genel kabul görmektedir; başka şeylerin yanı sıra 1980’lerde toplumun ve kültürün çoksesliliğine ciddi katkılarda bulunduğu teslim edilmektedir. Slovenya’nın bağımsızlığına kavuşmasından sonra kurulan NSK Devleti aralarında Moskova, Ghent, Berlin ve Saraybosna’nın da olduğu bir dizi şehirde geçici “Büyükelçilik” ve “Konsolosluk” etkinlikleri gerçekleştirmiş, başka kolektif eylemlerde de bulunmuştur. NSK Devleti fiziksel bir alanı olmayan ve mevcut herhangi bir ulus-devletle ilişkilendirilmemesi gereken ütopik bir oluşumdur. NSK Devleti kendiliğinden ulusötesidir. Kuruluş ilkelerini kabul etmeye hazır herkese pasaport vermektedir. Vatandaşlık hakkı milliyet, cinsiyet, din ve diğer statü ve bağlılıklardan bağımsız olarak herkese açıktır. Şu anda NSK Devleti’nin altı kıtadaki çok sayıda ülkede yaşayan binlerce vatandaşı vardır. NSK Devleti kolektif bir kültürel çalışmadır, yalnızca kurucularının ikonografisine ve söylemlerine değil bunlara ve hatta bizzat devletin varlığına vatandaşlarının verdiği tepkilere de dayanır.

NSK Pasaportu Hakkında
İsteyen herkes NSK Pasaportu alabilir ve NSK vatandaşı statüsü kazanabilir. NSK Devleti kuruluş bildirilerinde bölge kategorilerini, ulusal sınırlar ilkesini reddeder ve ulusötesi yasaları savunur. NSK Pasaportu sahibi olan herkes aynı zamanda NSK vatandaşlığı kazanır. Pasaport sahibinin bilgileri NSK vatandaşlık kütüğüne işlenir. Pasaportlar numaralandırılmıştır ve bir başkasına devredilemez; iptal edilene dek geçerlidir, ama yenilenebilir. Başvuru formundaki bildiriyi imzalayan pasaport sahibi, NSK Devleti’nin bekasını elinden geldiğince savunmayı kabul eder. Pasaport suç işlemek için ya da ideolojik, dini ya da siyasal amaçlarla ya da NSK’nin amaçlarıyla çelişecek, NSK’nın şöhretini ve adını tehlikeye atacak herhangi bir amaçla kullanılamaz. Pasaportun süresinin bitiminde, pasaportun iadesinde ya da pasaporta el konulduğunda vatandaşlık sona erer. NSK pasaportu muhalif bir belgedir ve benzersiz bir değeri vardır. NSK etkinliklerinde ve benzer kampanyalarda pasaport sahibinin ilgili bilgileri kaydetmesi ve damgalar, imzalar vs. için pasaportunu ibraz etmesi istenir. Bu açıdan pasaportun geçerli olabileceği alanlar sınırsızdır ve sahibinin sorumluluğuna tabidir.----- #BalkanHavası #BalkansWind

Pera Education: Pera +
NSK Passport Ofice
12 – 14 January 2017

Pera Museum's workshop studio is transforming into a passport office between the dates 12 – 14 January 2017 as part of the exhibition Cold Front from the Balkans. You can apply for a passport by brining two photos or you can have your photo taken at the Passport Office. You are expected to fill out a form and then you can claim your state in time citizenship!

Passport Office Hours:
12 January 2017: 16:00 - 18:30
13 January 2017: 18:00 - 21:00
14 January 2017: 16:30 - 18:30

NSK passport fee: 100 TL. No reservations.

Neue Slowenische Kunst (NSK) was founded in Ljubljana in 1984 as socialist Yugoslavia was beginning to fracture. The NSK State was created in 1992 by the groups that belonged to the arts collective Neue Slowenische Kunst (NSK). These included Laibach, IRWIN, Noordung, New Collectivism and the Department of Pure and Applied Philosophy. The NSK State is an abstract organism, a suprematist body, installed in a real social and political space as a sculpture comprising the concrete body warmth, spirit and work of its members. NSK confers the status of a state not to territory but to mind, whose borders are in a state of flux, in accordance with the movements and changes of its symbolic and physical collective body. The NSK State is a state in time, a state without territory and national borders, a sort of »spiritual state«. Besides the members of NSK, the right to NSK citizenship belongs to thousands around the world, to people of different religions, races, nationalities, sexes and beliefs. The right to citizenship is acquired through the ownership of an NSK passport.

About NSK
By the end of the 1980s the NSK groups had won a reputation throughout Europe, North America and Japan. Their works and actions commented on many of the political events of the past three decades, and NSK is now generally acknowledged to have played a key role in the political and cultural history of Slovenia and the former Yugoslavia; it is credited, among other things, with making a substantial contribution to the pluralisation of society and culture in the 1980s. The NSK State, created in the aftermath of Slovene independence, has organized a series of temporary »Embassy« and »Consulate« events in a number of cities, including Moscow, Ghent, Berlin, and Sarajevo, and carried out other collective actions as well. The NSK State is conceived as a utopian formation which has no physical territory and which is not to be identified with any existing national state. The NSK State is inherently transnational. It issues passports to anyone who is prepared to accept its founding principles. Citizenship is open to all people, regardless of national, sexual, religious or other status or affiliation. The NSK State currently has several thousand citizens in numerous countries and on six continents. The NSK State is a collective cultural work, formed not only by the iconography and statements of its founders but also by responses of its citizens to these and, indeed, to the very existence of the state.

About NSK Passport
Anybody can become a bearer of an NSK Passport and acquire the status of an NSK citizen. In its founding statements, the NSK State rejects the categories of (defined) territory and the principle of national borders and advocates the law of transnationality. The holder of an NSK Passport becomes a citizen of NSK. The passport holder’s data are recorded in the NSK citizenship register. The passport is numbered and non-transferable; it is valid until cancelled, but it may be renewed. By signing the statement in the application form, the passport holder pledges to support the integrity of the NSK State to the best of his or her ability. The Passport may not be used for criminal, ideological, religious, or political purposes, or for any purposes that are in conflict with the aims of NSK or that would jeopardize the reputation and good name of NSK. Citizenship ceases upon the expiration, return or confiscation of the passport. The NSK passport is a subversive document and of unique value. At NSK events and similar campaigns, the passport holder is invited to record the pertinent data and to present the passport for stamps, signatures, etc. In this respect, the applicability of the passport is unlimited and subject to the responsibility of the passport holder.


Thursday, 05. October 2023, Izmir, hazır hedef 2023

from 05. October 2023 - 12:00 till 15:00
Show map
13 people attending
Event description
Sessiz sokaklaR

Sessiz sokaklaR

Sunday 03. October 2060
13 shares
Forever Young
Friday 12. November 2032
35 shares
اوقاآت بحس إنو  :$
Saturday 30. January 2038
1628 shares
SözLENİYORUM :) :)
Saturday 29. February 2020
22 shares
AZİZ YILDIRIM'a METRİS'te ZİYARET
Friday 03. March 2023
8 shares
YOLU OLMAYAN YOLCU
Saturday 10. April 2100
3 shares
Einmal in den Tümpel springen
Friday 12. June 2054
3 shares
ERKANLA ÇOK CANLI
Monday 30. December 2069
72 shares
Find more interesting events
Get recommendations for events based on your Facebook taste. Only click, that's it!Show me events suited for meNot now