Saturday, 06. May 2017, plac Witosa, 73-200 Choszczno, Polska, 2 Terenowy Bieg Przetrwania

from 06. May 2017 - 12:00 till 16:00

plac Witosa, 73-200 Choszczno, Polska

118 people attending
Event description
R E G U L A M I N
„2. TERENOWEGO BIEGU PRZETRWANIA”


ZAŁOŻENIA IMPREZY
Dystans ok. 5 km z przeszkodami.
Start i meta: Plac Witosa
Limit startujących:
• 200 osób


I. CEL IMPREZY
• Promocja powiatu choszczeńskiego na terenie kraju.
• Popularyzacja biegania jako najbardziej naturalnej formy aktywności fizycznej.
• Promocja zdrowego stylu życia.

Show me more
• Promocja walorów turystycznych powiatu choszczeńskiego.

II. TERMIN
Sobota – 06.05.2017 r.
Godz. 12:00

III. MIEJSCE
Choszczno, ul. B. Chrobrego, Plac Witosa
(MAPKA NR 1)

BIURO ZAWODÓW I DEPOZYT:
- Duża hala sportowa przy Zespole Szkół nr 1
(wejście przy basenie)

IV. ORGANIZATOR
Powiat Choszczeński
Stowarzyszenie Klub Sportowy „Aktywne Choszczno”
Choszczeński Dywizjon Artylerii Samobieżnej

V. WSPÓŁORGANIZATOR
Stowarzyszenie Lider Pojezierza

VI. PATRON MEDIALNY
E-cho Sp. z o. o. Choszczno
GRAFIT - Agencja Reklamy
ARES – usługi poligraficzne

VII. TRASA I DYSTANS
biegu: ok. 5 km
biegu charakteryzuje się wysokim stopniem trudności, każdy z uczestników musi pokonać rożne przeszkody. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość podania pełnej listy przeszkód i szczegółów trasy w dniu imprezy.
3. Przy biurze zawodów znajdować się będzie punkt pomocy medycznej.
4. W przypadku kontuzji uczestnik powiadamia obsługę trasy, która przekazuje informacje do punktu pomocy medycznej.
5. Mapka z zaznaczonym punktem pomocy medycznej oraz punktem odświeżania znajduje się w biurze zawodów duża hala sportowa przy basenie.


VIII. PROGRAM
08:00 – otwarcie biura zawodów duża hala sportowa przy basenie
11:30 – zamknięcie biura zawodów,
11:30 – rozgrzewka,
12:00 – START „ 2. Terenowego Biegu Przetrwania”
12:30 – START ostatniej fali
14:30 – uroczyste podsumowanie biegu

STARTY:
FALA po 20 osób wypuszczana co 3 minuty.
*Skład pierwszych dwóch fal ustala organizator na podstawie weryfikacji zawodników
*Dla uczestników, którzy chcą startować w pierwszych 2 falach:
- pod adres mailowy: kontakt@aktywnechoszczno.pl należy wysłać link z wynikiem z biegu przeszkodowego o dystansie 5/10 km najpóźniej do 01.05.2017 r.

IX. Pomiar czasu elektroniczny
Za pomiar czasu oraz ustalenia kolejności na mecie odpowiadać będzie firma Sport-time -
Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa, którego zawodnik otrzyma w pakiecie startowym. Na starcie oraz mecie znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się zawodnika w danym punkcie. Brak odczytu pojawienia się zawodnika na punkcie kontrolnym może spowodować dyskwalifikację. Każdy z uczestników zobowiązany jest do zwrócenia chipa pomiarowego za linią mety


X. OPŁATA STARTOWA I ZGŁOSZENIA
Opłaty:
- do 31.03.2017r. – 30 zł
- do 30.04.2017r. – 40 zł
- w dniu imprezy w biurze zawodów - 50 zł

- dla mieszkańców zameldowanych w powiecie choszczeńskim
(weryfikacja w biurze zawodów na podstawie dowodu osobistego)
- do 31.03.2017r. – 20 zł
- do 30.04.2017r. – 30 zł
- w dniu imprezy w biurze zawodów - 50 zł

Jeżeli chcemy otrzymać koszulkę opłaty startowej musimy dokonać do .,

Zgłoszenia elektroniczne na stronie: do dnia 25.04.2017 do godz. 23:59 lub do wyczerpania liczby miejsc (200).
Zgłoszenie jest ważne w momencie rejestracji on-line i jednocześnie uiszczenia opłaty startowej.
Zgłoszenia i rejestracja udziału w zawodach są równoznaczne z akceptacją regulaminu zawodów.
Wpłaty należy dokonać na konto:

Stowarzyszania Klub Sportowy Aktywne Choszczno
BGŻ BNP PARIBAS
74 2030 0045 1110 0000 0423 1950
W tytule podać: imię, nazwisko, rok urodzenia, BIEG
Zgłoszenia w dniu imprezy nie później niż do 1 godziny przed rozpoczęciem rywalizacji w biurze zawodów, które będzie mieścić się w dużej Hali Sportowej przy basenie.
Prawo startu w biegu mają wszyscy chętni w wieku od 18 lat posiadający aktualne badania lekarskie lub podpiszą oświadczenie o nie posiadaniu przeciwwskazań do udziału w zawodach i starcie na własną odpowiedzialność.
Osoby nieletnie w dniu zawodów muszą mieć ukończone 16 lat, mogą zostać dopuszczone do startu za zgodą opiekuna prawnego (po podpisaniu pisemnego oświadczenia w biurze zawodów).
Dodatkowe informacje pod nr. tel. 535191440, 600041983

XI. KLASYFIKACJE
OPEN:
K/M MIESCE I-III –wg uzyskanych czasów
WIEKOWE:
K/M 16 – 29 lat
K/M 30 – 39 lat
K/M 40 – 49 lat
K/M 50 +

− klasyfikacja wszystkich służb mundurowych
(weryfikacja po wylegitymowaniu się w Biurze Zawodów): „2. Bieg o puchar Dowódcy Garnizonu Choszczno”
Kobiety: miejsca I – III
Mężczyźni: miejsca I – III

XII. NAGRODY
W KATEGORII OPEN:
-Za miejsca I – III trofea,
-Nagrody kategorii OPEN nie dublują się z kategoriami wiekowymi,
-Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych nagród w wybranych przez siebie klasyfikacjach i kategoriach.


XIII. UCZESTNIK BIEGU OTRZYMA
- koszulkę (w przypadku opłaty do ),
- medal okolicznościowy,
- numer startowy z agrafkami, - CHIP elektroniczny do pomiaru czasu zwrotny na mecie!!
- napój, słodycze, owoc

XIV. DANE OSOBOWE
- dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane w celach jego przeprowadzenia, ogłoszenia wyników, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru ewentualnych nagród, promocji biegów, - dane osobowe uczestników biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926, - przetwarzanie danych, w związku z udziałem w biegu obejmuje także każdego rodzaju publikację imienia i nazwiska, wizerunku uczestnika wraz z nazwą miejscowości w której zamieszkuje, roku urodzenia, klubu do którego przynależy, - uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania a także usunięcia swoich danych ze zbioru danych. Poprawa lub usuniecie danych osobowych następuje na pisemny wniosek Uczestnika, - podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu, - przez przekazanie do organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres organizatora, - zdjęcia wykonane podczas imprezy mogą być wykorzystane w materiałach reklamowych biegu, komunikacie końcowym, plakatach, informacjach prasowych, stronach internetowych organizatora,

XV. UBEZPIECZENIE
-Organizator posiada ubezpieczenie OC. -Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.


XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
- Sędzią Głównym zawodów będzie Łukasz Przybył, - impreza odbędzie się bez względu na pogodę, zgodnie z przepisami PZLA, - wszyscy uczestnicy biegu muszą posiadać widoczne numery startowe, przymocowane z przodu do koszulek, - uczestnicy biegu mają obowiązek zachowania szczególnej ostrożności i stosowania się do przepisów ruchu drogowego podczas biegu gdyż odbywa się on w ruchu ulicznym oraz w miejscach turystycznych szlaków pieszych, - zawodnicy przyjeżdżają na własny koszt, - zastrzegamy sobie prawo do odwołania imprezy z przyczyn niezależnych od organizatora,
- zgłoszenie protestu może mieć miejsce do 30 min po ogłoszeniu wyników po dokonaniu wpłaty 200 zł do Organizatora Zawodów, - ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
- we wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Dyrektor biegu.
XVII. ORGANIZATORZY ZASTRZEGAJĄ SOBIE PRAWO DO ZMIAN W REGULAMINIE.

Serdecznie zapraszamy
Organizatorzy
Powiat Choszczeński

Friday, 02. February 2018, Wroclaw, Mały Lolek znaleziony w stodole. Już po amputacji łapki

from 02. February 2018 - 16:00
till 15. February 2018 - 19:00

Wroclaw
PolandWroclaw
Show map
33 people attending
Event description
Zima, mała wieś w okolicach Wrocławia. W zimnej stodole kulą się do siebie dwa maleńkie kocięta. Lolek i Gwiazdka. Bez ludzkiej pomocy nie przetrwałyby mroźnej nocy. Szybka pomoc wolontariuszki Anji Ziobroo i oba maluchy trafiają do ciepłego domu i pod opiekę fundacji Stacyjka Maltusia. Niestety, ich stan jest zły. Zarobaczone, zapchlone, szkielety. Waża po 800 gramów. Dodatkowo Lolek ma wygiętą łapkę z potworną, ropiejącą raną.
Zaczyna się walka z czasem. Leczymy ranę, odkarmiamy maluchy, odpchlamy, odrobaczamy, szczepimy. Koszty rosną, ale nikt o tym nie myśli. Nie w tej chwili. Teraz trzeba im pomóc.
Prosimy, dołączcie się do naszej pomocy.

Dane fundacji:
Fundacja zarejestrowna przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000276685.
W skład Zarządu wchodzą:
Prezes Zarządu - mgr Aleksandra Czechowska
W skład Rady Nadzorczej wchodzą:
mgr Anna Kozak
lek. wet. Bartosz Łasicki
Prosimy Was o wsparcie :WPŁATY prosimy kierować na rachunek:
Fundacja STACYJKA MALTUSIA
nr konta - 63 1060 0076 0000 3300 0084 6817 (Bank BPH)
koniecznie w tytule - Lolek

Show me more
Konta dla wpłat z zagranicy:
PL 34 1060 0076 0000 3200 0140 7757 (Bank BPH)
Siedziba:
59-430 Wądroże Wielkie
Mierczyce 9
NIP: 6951472150
REGON: 020495440
Kontakt:
W sprawach adopcji i interwencji kontakt:
609 825 376 Ola
726 738 203 Klaudia
E-mail: fundacja@stacyjkamaltusia.pl
Eskişehir Şarap Festivali

Eskişehir Şarap Festivali

Sunday 06. May 2018
890 shares
Sensation Monterrey 2018
Saturday 12. May 2018
852 shares
ALOK em São Miguel do Oeste
Sunday 06. May 2018
812 shares
2018 National Cornbread Festival
Saturday 28. April 2018
764 shares
La Notte del Supplì - Roma
Friday 18. May 2018
721 shares
OneRepublic at Merdeka Stadium
Wednesday 25. April 2018
713 shares
Find more interesting events
Get recommendations for events based on your Facebook taste. Only click, that's it!Show me events suited for meNot now