Thursday, 11. May 2017, Kortowo, III Polsko-Ukraińskie Forum Naukowe

from 11. May 2017 - 9:00
till 12. May 2017 - 16:00
Kortowo
PolandKortowoOczapowskiego 210-719
Show map
100 people attending
Event description
[PL] W dniu 18 maja 2017 r. minie dokładnie 25 lat od podpisania «Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o dobrym sąsiedztwie, przyjaznych stosunkach i współpracy». W opinii organizatorów III Polsko-Ukraińskiego Forum Naukowego, ta okrągła rocznica stanowi doskonałą okazję do podjęcia próby dokonania bilansu dotychczasowych relacji obydwu państw oraz analizy drogi jaką przebyły one od tamtego dnia. Jest to również dobry pretekst do dyskusji na tematy aktualnie nurtujące polskich i ukraińskich obywateli, a także prognozowania przyszłych scenariuszy dla Polski i Ukrainy, w tym dotyczących ich dalszych relacji.
Do uczestnictwa w III P-UFN serdecznie zapraszamy ludzi nauki (doświadczonych i młodych naukowców, doktorantów, a także studentów), których zainteresowania oscylują nie tylko wokół problematyki stricte związanej z polsko-ukraińskimi relacjami, lecz także tych, którzy w swoich badaniach podejmują zagadnienia z nimi korespondujące, bądź też inne kwestie szczególnie istotne dla obydwu państw, a pragnących wnieść swój wkład w planowaną na 11-12 maja 2017 r. debatę.

[UA] 18 травня 2017 року мине рівно 25 років з підписання «Договору між Польською Республікою і Україною про добросусідство, дружні взаємини і співробітництво». На думку організаторів III Українсько-польського наукового форуму, ця кругла річниця є чудовою нагодою аби оцінити сучасні відносини обох країн, а також шляху, який вони пройшли з того часу. Крім того, це гарний привід для дискусій на теми, які турбують польських і українських громадян, з можливістю прогнозування сценаріїв розвитку Польщі та України, зокрема їх майбутніх відносин.
До участі в III У-ПНФ ми щиро запрошуємо науковців (досвідчених і молодих дослідників, аспірантів та студентів), які зацікавлені не обов’язково тільки в проблематиці польсько-українських відносин, але в своїх працях піднімають дотичні питання, або такі, що стосуються обох держав і прагнуть зробити свій внесок в дискусію заплановану на 11-12 травня 2017 року.

[ENG] On May 18th 2017 it will be exactly 25 years since signing the «Treaty between the Republic of Poland and Ukraine on Good Neighborhood, Friendly Relations and Cooperation». In the opinion of the organizers of III Polish-Ukrainian Scientific Forum, this round anniversary provides an excellent opportunity for assessment of the relationship of the two countries during this period as well as the analysis of the way that they gone through since that day. It is also a good excuse to discuss issues currently bothering the Polish and Ukrainian citizens, as well as to forecast future scenarios for Poland and Ukraine, including those relating to their further relationships.
To participate in the third edition of the P-USF we cordially invite scientists (experienced and young researchers, doctoral candidates and students), whose interests oscillate not only around the issues strictly related to the Polish-Ukrainian relations, but also those who in their studies take aspects corresponding to them, or other issues of particular importance for both countries, and wishing to make a contribution on debate planned on 11-12 May 2017.

Saturday, 19. August 2017, Dzwirzyno, PLAZA PARK PINBALL PARTY VI

from 19. August 2017 - 10:00
till 20. August 2017 - 0:00
Dzwirzyno
PolandDzwirzynoWyzwolenia 578-131
Show map
29 people attending
Event description
19.08.2017 - Main tournament
20.08.2017 - Elite tournament

35 FLIPPERÓW W TYM 20 NA COLOR DMD !!!


ATTACK FROM MARS
BRAM ATROCKER'S DRACULA
CORVETTE
CIRQUS VOLTAIRE
CONGO
CREATURE FROM BLACK LAGOON
CHAMPION PUB
DEMOLITION MAN
DIRTY HARRY

Show me more
DR. WHO
FISH TALES
HURRICANE
INDIANA JONES
INDIANAPOLIS 500
JUDGE DREDD
JUNK YARD
MONSTER BASH
NO FEAR
NO GOOD GOFERS
ROADSHOW
REVENGE FROM MARS
SCARED STIFF
STAR TREK THE NEXT GENERATION
STAR WARS EPISODE 1
TALES FROM THE ARABIAN NIGHTS
TERMINATOR 2
THE ADDAMS FAMILY GOLD
THE GETAWAY
THE SHADOW
THE WALKING DEAD LIMITED EDITION
THEATRE OF MAGIC
TWILIGHT ZONE
WHITE WATER

1 dzień - 100 zł
2 dni - 180 zł
Młodzież do 18 roku życia - 50 %


Gramy na 35 flipperach.
Chcemy Burger Kinga w Olsztynie

Chcemy Burger Kinga w Olsztynie

Sunday 31. December 2017
64 shares
Sasha Boole w Sarmacie - Olsztyn
Saturday 18. November 2017
5 shares
Napad na bank.
Wednesday 01. April 2043
5 shares
Trzy
Sunday 31. December 2017
28 shares
Wygraj lodówkę Lecha!
Saturday 23. June 2018
24 shares
Ritorno alle Origini "Into the Wild"
Saturday 25. November 2017
4 shares
Bristol Colston Hall
Sunday 19. November 2017
5 shares
Mercatino di Natale al borgo
Sunday 26. November 2017
11 shares
Find more interesting events
Get recommendations for events based on your Facebook taste. Only click, that's it!Show me events suited for meNot now