Thursday, 15. June 2017, Kokotek, Polskie Dni Cane Corso Italiano I Dogo Argentino

from 15. June 2017 - 9:00
till 18. June 2017 - 22:00
Kokotek
PolandKokotekPosmyk42-700
Show map
135 people attending
Event description
Kolejny raz, mamy zaszczyt zaprosić hodowców, właścicieli i miłośników ras CC i DA na:
II Polskie Dni Cane Corso Italiano i Dogo Argentino
Impreza odbędzie się na terenie ośrodka wypoczynkowego Posmyk koło Lublińca w dniach od 15 do 18 czerwca

Plan Imprezy:

CZWARTEK (15.06 ) I PIĄTEK (16.06 )
CC I DA

15 i 16.06. - od godziny 9 rano – szkolenie z zakresu posłuszeństwa i obrony ( dla chętnych - ślady użytkowe ) Zajęcia poprowadzą czescy pozoranci i przewodnicy psów policyjnych.
15 i 16.06 - 8 godzinny kurs handlingu, poprowadzony przez jedną z czołowych rosyjskich handlerek Dashą Churakovą.
Kurs odbędzie się w dwóch blokach, po 4 godziny, z udziałem tłumacza z języka rosyjskiego.
15.06 – ćwiczenia zaczną się o godzinie 15, a 16.06 – o godzinie 16

SOBOTA (17.06 )

Show me more
CC
Od godziny 8 – 13, trening z posłuszeństwa i obrony – dla chętnych testy psychiczne
( bez wpisu do rodowodu )
Od godziny 15 do 18, wykład z budowy i ruchu cc. Tak jak w ubiegłym roku zajęcia poprowadzi pan Nicola Mille.

DA
Od godziny 8 -13, testy psychiczne i sprawnościowe dla psów, w tym próba na dzika.
(nie będzie to żywe zwierzę )
Od godziny 16 do 18, wykład dotyczący rasy poprowadzi pan Gaetano Pannone
CC i DA
Od godziny 19. 30 uroczysta kolacja i dyskoteka z wyborem króla i królowej imprezy.

NIEDZIELA (18. 06 )
RADUNO

Przyjmowanie psów rozpocznie się od godziny 9
Sędziowanie na obu ringach rozpocznie się o godzinie 11
Przed rozpoczęciem sędziowania, o godzinie 10 odbędzie się pokaz pracy DA, który zaprezentuje La Rosa de Inca team.
W przerwie o godzinie 13 na ringu DA, odbędzie się druga część pokazu.

Sędziować będą:
Cane Corso – pan Cosmin Pretorian – właściciel hodowli Di Casa Pretorian
Dogo Argentino – pan Gaetano Pannone – vice Prezydent DACI
Przyjmowane będą wszystkie psy, posiadające metrykę bądź rodowód wydany przez organizacje zrzeszone w FCI w wieku powyżej 4 miesięcy.

.........................................................................................................................

CENY:
SZKOLENIA Z ZAKRESU POSŁUSZEŃSTWA I OBRONY

- szkolenie z zakresu posłuszeństwa i obrony – 100,-zł za dzień, przy wykupie 3 dni - 270,-zł
- szkolenie z posłuszeństwa – 75,-zł za dzień, przy wykupie 3 dni – 200,-zł
ślady –60,-zł za dzień, przy wykupie 3 dni – 150,-zł
Udział w testach z certyfikatem – 40,- zł
Opłaty przyjmujemy w terminie do 15 maja.

RADUNO
I TERMIN do 31.03.2017

Za zgłoszenie pierwszego psa do klasy młodzieży, pośredniej, otwartej, pracującej i championów cena wynosi – 100,-zł
Za drugiego i kolejnego psa – 80,-zł
Za zgłoszenie psa do klasy szczeniąt ( młodsze szczenięta od 4 do 6 miesiąca i starsze szczenięta od 6 - 9 miesiąca ) i klasy weteranów – 40,- zł

II TERMIN do 30.04.2017
Za zgłoszenie pierwszego psa do klasy młodzieży, pośredniej, otwartej, pracujacej i championów – 120,-zł
Za drugiego i kolejnego psa – 100,- zł
Za zgłoszenie psa do klasy szczeniąt ( młodsze szczenięta od 4 do 6 miesiąca i starsze szczenięta od 6 - 9 miesiąca ) i klasy weteranów – 50,- zł

PO UPŁYWIE DATY 30.04. 2017 DO DNIA 01.06
Za zgłoszenie pierwszego psa do klasy młodzieży, pośredniej, otwartej, pracującej i championów – 150,-zł
Za drugiego i kolejnego psa – 120,-zł
Za zgłoszenie psa do klasy szczeniąt ( młodsze szczenięta od 4 do 6 miesiąca i starsze szczenięta od 6 - 9 miesiąca ) i klasy weteranów – 60,-zł

POZOSTAŁE OPŁATY
Kolacja 50,- zł/ osoby
Wykład:
Dla osób nie uczestniczących w Raduno, koszt wykładu wynosi 40 zł
Noclegi :

Istnieje możliwość zarezerwowania noclegów w cenie od 45 zł ( 11 euro ) od osoby, oraz wyżywienia
( śniadanie i kolacja ) w cenie 25 zł (6 euro ) od osoby.

Rezerwacje noclegów przyjmujemy do 31 marca,
Kurs handlingu:
290,- zł - dla osoby uczestniczącej w zajęciach z psem
100,- zł - dla wolnego słuchacza, bez psa.


Pozostałe zgłoszenia i opłaty przyjmujemy zgodnie z podanymi terminami na email:
Wpłaty w PLN przyjmujemy na konto Ewa Wanecka nr 14 1320 1537 2747 7366 3000 0001
Wpłaty w euro przyjmujemy na konto Ewa Wanecka IBAN : PL 30 2490 0005 0000 4000 5958 7959 SWIFT: ALBPPLPW
Link do zgłoszenia na raduno :

Na wydarzenie serdecznie zapraszają organizatorzy:
Ewa Wanecka, Aneta Witczyk i Gennaro Iennaco

------------------------------------------------------------------------------------------

Once again we are pleased to invite all breeders, owners and lovers of Cane Corso and Dogo Argentino for:

II Polish Cane Corso and Dogo Argentino Days

The event will take place at the resort „Posmyk” near Lubliniec from 15 to 18 June.

Plan of events:

THURSDAY (15.06) AND FRIDAY (16.06)

CC & DA


15.06 and 16.06. - 9:00 am - we start training in obedience and defense (for interested - traces of usage) Training will be conducted by the Czech trainers and guides of police dogs.
15.06 and 16.06 - will take place 8 hour course in handling with one of the leading Russian handler - Dash Churakova.
The course will take place in two parts of four hours with translator of the Russian language..
15.06 - exercises will begin at 15:00 and 16.06. the beginning of training planned for 16:00


SATURDAY(17.06.)


CC
From 8:00 – 13:00 training in the Obedience and Defense -for interested will be mental tests
(No registration in the pedigree)
From 15:00 – 18:00 lecture about construction and movement of CC. Like last year the classes leads Mr. Nicola Mille


DA
From 8:00-13:00 mental and physical test for dogs, including a boar test. (It will be not a alive animal).

From 16:00 to 18:00 lecture about Dogo Argentino breed leads Mr. Gaetano Pannone.


From 19:30 formal dinner and a disco with a choice of king and queen of the event.SUNDAY (18. 06 )
RADUNO

Accepting dogs will start from 9:00am
Judging in the both rings will start at 11:00

At 10:00 demonstratin of obiedance with Dogo Argentino.
In the break of judging at 13:00 second part of demonstration (Defense).
Show by LA ROSA DE INCA Team!!!

*Acepted will all dogs having a birth certificate or pedigree issued by the organizations associated in FCI at the age over 4 months old.

``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````

PAYMENTS FOR OBEDIENCE AND DEFENCE:

- Training in obedience and defense - 25euro per day at redemption three days - 67 euro
- Obedience training- 17euro per day at redemption 3 days 45 euro
- Traces - 15 euros per day, with redemptions of three days - 37 euro

Participation in the tests with certificate - 10 euros

RADUNO
I DEADLINE 31.03.2017

First dog in classes: junior, intermedia, open, working and champion – 25 euro
Second dog and more: – 20 euro
Puppy class ( younger puppies 4 - 6 months old and older puppies 6 - 9 months old ) and veteran class – 10 euro

II DEADLINE 30.04.2017

First dog in classes: junior, intermedia, open, working and champion – 30 euro
Second dog and more: – 25 euro
Puppy class ( younger puppies 4 - 6 months old and older puppies 6 - 9 months old ) and veteran class – 12 euro

AFTER THE DATE 30.04. 2017 – 01.06

First dog in classes: junior, intermedia, open, working and champion – 37 euro
Second dog and more: – 30 euro
Puppy class ( younger puppies 4 - 6 months old and older puppies 6 - 9 months old ) and veteran class – 15 euro

``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````

OTHERS PAYMENTS

Dinner 12 Euro per person

Accommodation:
-There is a possibility to book a room for 11 euro per person and catering (breakfast & dinner) for 6 euro per person.
We accept reservations until 31th of March.

-For persons who do not take part in Raduno price of the lecture about Breed is 10 euro
-Price of the handling for person with dog is 72 euro
for person without dog is 25euro

-Charges for training in obedience and defense accepted until 15 May.

Please send all information and the notification on email:

If you would like to pay in PLN, please use this account Ewa Wanecka nr 14 1320 1537 2747 7366 3000 0001
Or use this account Ewa WaneckaIBAN : PL 30 2490 0005 0000 4000 5958 7959
SWIFT: ALBPPLPW for payments in Euro.

The ENTRY FORM is in the attachment

On the event cordially invite the organizers:
Ewa Wanecka, Aneta Witczyk i Gennaro Iennaco

Sunday, 26. March 2017, Sandomierz ul.Bulwar J.Piłsudskiego, Topienie Marzanny 2017 Sandomierz

from 26. March 2017 - 12:00 till 16:00
10 people attending
Event description
Topimy Marzannę- Rozpoczynamy sezon motocyklowy 2017 w Sandomierzu. O 12 topimy marzannę i robimy paradę ulicami Sandomierza. Będzie też co przekąsić i wypić ciepłą kawę. Topienie marzanny odbędzie się bez względu na pogodę a tę na 100 % zagwarantuje MOTO SANDOMIERZ.
Sua namorada sabe que você é solteiro?
Friday 31. May 2024
2511 shares
Dave's Bachelor Party
Thursday 03. February 2050
7164 shares
WwwSex
Thursday 18. July 2019
21 shares
NakedGirls
Wednesday 17. July 2019
31 shares
ShemaleSex
Tuesday 16. July 2019
19 shares
Find more interesting events
Get recommendations for events based on your Facebook taste. Only click, that's it!Show me events suited for meNot now