Thursday, 15. June 2017, Kokotek, Polskie Dni Cane Corso Italiano I Dogo Argentino

from 15. June 2017 - 9:00
till 18. June 2017 - 22:00
Kokotek
PolandKokotekPosmyk42-700
Show map
135 people attending
Event description
Kolejny raz, mamy zaszczyt zaprosić hodowców, właścicieli i miłośników ras CC i DA na:
II Polskie Dni Cane Corso Italiano i Dogo Argentino
Impreza odbędzie się na terenie ośrodka wypoczynkowego Posmyk koło Lublińca w dniach od 15 do 18 czerwca

Plan Imprezy:

CZWARTEK (15.06 ) I PIĄTEK (16.06 )
CC I DA

15 i 16.06. - od godziny 9 rano – szkolenie z zakresu posłuszeństwa i obrony ( dla chętnych - ślady użytkowe ) Zajęcia poprowadzą czescy pozoranci i przewodnicy psów policyjnych.
15 i 16.06 - 8 godzinny kurs handlingu, poprowadzony przez jedną z czołowych rosyjskich handlerek Dashą Churakovą.
Kurs odbędzie się w dwóch blokach, po 4 godziny, z udziałem tłumacza z języka rosyjskiego.
15.06 – ćwiczenia zaczną się o godzinie 15, a 16.06 – o godzinie 16

SOBOTA (17.06 )

Show me more
CC
Od godziny 8 – 13, trening z posłuszeństwa i obrony – dla chętnych testy psychiczne
( bez wpisu do rodowodu )
Od godziny 15 do 18, wykład z budowy i ruchu cc. Tak jak w ubiegłym roku zajęcia poprowadzi pan Nicola Mille.

DA
Od godziny 8 -13, testy psychiczne i sprawnościowe dla psów, w tym próba na dzika.
(nie będzie to żywe zwierzę )
Od godziny 16 do 18, wykład dotyczący rasy poprowadzi pan Gaetano Pannone
CC i DA
Od godziny 19. 30 uroczysta kolacja i dyskoteka z wyborem króla i królowej imprezy.

NIEDZIELA (18. 06 )
RADUNO

Przyjmowanie psów rozpocznie się od godziny 9
Sędziowanie na obu ringach rozpocznie się o godzinie 11
Przed rozpoczęciem sędziowania, o godzinie 10 odbędzie się pokaz pracy DA, który zaprezentuje La Rosa de Inca team.
W przerwie o godzinie 13 na ringu DA, odbędzie się druga część pokazu.

Sędziować będą:
Cane Corso – pan Cosmin Pretorian – właściciel hodowli Di Casa Pretorian
Dogo Argentino – pan Gaetano Pannone – vice Prezydent DACI
Przyjmowane będą wszystkie psy, posiadające metrykę bądź rodowód wydany przez organizacje zrzeszone w FCI w wieku powyżej 4 miesięcy.

.........................................................................................................................

CENY:
SZKOLENIA Z ZAKRESU POSŁUSZEŃSTWA I OBRONY

- szkolenie z zakresu posłuszeństwa i obrony – 100,-zł za dzień, przy wykupie 3 dni - 270,-zł
- szkolenie z posłuszeństwa – 75,-zł za dzień, przy wykupie 3 dni – 200,-zł
ślady –60,-zł za dzień, przy wykupie 3 dni – 150,-zł
Udział w testach z certyfikatem – 40,- zł
Opłaty przyjmujemy w terminie do 15 maja.

RADUNO
I TERMIN do 31.03.2017

Za zgłoszenie pierwszego psa do klasy młodzieży, pośredniej, otwartej, pracującej i championów cena wynosi – 100,-zł
Za drugiego i kolejnego psa – 80,-zł
Za zgłoszenie psa do klasy szczeniąt ( młodsze szczenięta od 4 do 6 miesiąca i starsze szczenięta od 6 - 9 miesiąca ) i klasy weteranów – 40,- zł

II TERMIN do 30.04.2017
Za zgłoszenie pierwszego psa do klasy młodzieży, pośredniej, otwartej, pracujacej i championów – 120,-zł
Za drugiego i kolejnego psa – 100,- zł
Za zgłoszenie psa do klasy szczeniąt ( młodsze szczenięta od 4 do 6 miesiąca i starsze szczenięta od 6 - 9 miesiąca ) i klasy weteranów – 50,- zł

PO UPŁYWIE DATY 30.04. 2017 DO DNIA 01.06
Za zgłoszenie pierwszego psa do klasy młodzieży, pośredniej, otwartej, pracującej i championów – 150,-zł
Za drugiego i kolejnego psa – 120,-zł
Za zgłoszenie psa do klasy szczeniąt ( młodsze szczenięta od 4 do 6 miesiąca i starsze szczenięta od 6 - 9 miesiąca ) i klasy weteranów – 60,-zł

POZOSTAŁE OPŁATY
Kolacja 50,- zł/ osoby
Wykład:
Dla osób nie uczestniczących w Raduno, koszt wykładu wynosi 40 zł
Noclegi :

Istnieje możliwość zarezerwowania noclegów w cenie od 45 zł ( 11 euro ) od osoby, oraz wyżywienia
( śniadanie i kolacja ) w cenie 25 zł (6 euro ) od osoby.

Rezerwacje noclegów przyjmujemy do 31 marca,
Kurs handlingu:
290,- zł - dla osoby uczestniczącej w zajęciach z psem
100,- zł - dla wolnego słuchacza, bez psa.


Pozostałe zgłoszenia i opłaty przyjmujemy zgodnie z podanymi terminami na email:
Wpłaty w PLN przyjmujemy na konto Ewa Wanecka nr 14 1320 1537 2747 7366 3000 0001
Wpłaty w euro przyjmujemy na konto Ewa Wanecka IBAN : PL 30 2490 0005 0000 4000 5958 7959 SWIFT: ALBPPLPW
Link do zgłoszenia na raduno :

Na wydarzenie serdecznie zapraszają organizatorzy:
Ewa Wanecka, Aneta Witczyk i Gennaro Iennaco

------------------------------------------------------------------------------------------

Once again we are pleased to invite all breeders, owners and lovers of Cane Corso and Dogo Argentino for:

II Polish Cane Corso and Dogo Argentino Days

The event will take place at the resort „Posmyk” near Lubliniec from 15 to 18 June.

Plan of events:

THURSDAY (15.06) AND FRIDAY (16.06)

CC & DA


15.06 and 16.06. - 9:00 am - we start training in obedience and defense (for interested - traces of usage) Training will be conducted by the Czech trainers and guides of police dogs.
15.06 and 16.06 - will take place 8 hour course in handling with one of the leading Russian handler - Dash Churakova.
The course will take place in two parts of four hours with translator of the Russian language..
15.06 - exercises will begin at 15:00 and 16.06. the beginning of training planned for 16:00


SATURDAY(17.06.)


CC
From 8:00 – 13:00 training in the Obedience and Defense -for interested will be mental tests
(No registration in the pedigree)
From 15:00 – 18:00 lecture about construction and movement of CC. Like last year the classes leads Mr. Nicola Mille


DA
From 8:00-13:00 mental and physical test for dogs, including a boar test. (It will be not a alive animal).

From 16:00 to 18:00 lecture about Dogo Argentino breed leads Mr. Gaetano Pannone.


From 19:30 formal dinner and a disco with a choice of king and queen of the event.SUNDAY (18. 06 )
RADUNO

Accepting dogs will start from 9:00am
Judging in the both rings will start at 11:00

At 10:00 demonstratin of obiedance with Dogo Argentino.
In the break of judging at 13:00 second part of demonstration (Defense).
Show by LA ROSA DE INCA Team!!!

*Acepted will all dogs having a birth certificate or pedigree issued by the organizations associated in FCI at the age over 4 months old.

``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````

PAYMENTS FOR OBEDIENCE AND DEFENCE:

- Training in obedience and defense - 25euro per day at redemption three days - 67 euro
- Obedience training- 17euro per day at redemption 3 days 45 euro
- Traces - 15 euros per day, with redemptions of three days - 37 euro

Participation in the tests with certificate - 10 euros

RADUNO
I DEADLINE 31.03.2017

First dog in classes: junior, intermedia, open, working and champion – 25 euro
Second dog and more: – 20 euro
Puppy class ( younger puppies 4 - 6 months old and older puppies 6 - 9 months old ) and veteran class – 10 euro

II DEADLINE 30.04.2017

First dog in classes: junior, intermedia, open, working and champion – 30 euro
Second dog and more: – 25 euro
Puppy class ( younger puppies 4 - 6 months old and older puppies 6 - 9 months old ) and veteran class – 12 euro

AFTER THE DATE 30.04. 2017 – 01.06

First dog in classes: junior, intermedia, open, working and champion – 37 euro
Second dog and more: – 30 euro
Puppy class ( younger puppies 4 - 6 months old and older puppies 6 - 9 months old ) and veteran class – 15 euro

``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````

OTHERS PAYMENTS

Dinner 12 Euro per person

Accommodation:
-There is a possibility to book a room for 11 euro per person and catering (breakfast & dinner) for 6 euro per person.
We accept reservations until 31th of March.

-For persons who do not take part in Raduno price of the lecture about Breed is 10 euro
-Price of the handling for person with dog is 72 euro
for person without dog is 25euro

-Charges for training in obedience and defense accepted until 15 May.

Please send all information and the notification on email:

If you would like to pay in PLN, please use this account Ewa Wanecka nr 14 1320 1537 2747 7366 3000 0001
Or use this account Ewa WaneckaIBAN : PL 30 2490 0005 0000 4000 5958 7959
SWIFT: ALBPPLPW for payments in Euro.

The ENTRY FORM is in the attachment

On the event cordially invite the organizers:
Ewa Wanecka, Aneta Witczyk i Gennaro Iennaco

Sunday, 26. March 2017, Sandomierz ul.Bulwar J.Piłsudskiego, Topienie Marzanny 2017 Sandomierz

from 26. March 2017 - 12:00 till 16:00
10 people attending
Event description
Topimy Marzannę- Rozpoczynamy sezon motocyklowy 2017 w Sandomierzu. O 12 topimy marzannę i robimy paradę ulicami Sandomierza. Będzie też co przekąsić i wypić ciepłą kawę. Topienie marzanny odbędzie się bez względu na pogodę a tę na 100 % zagwarantuje MOTO SANDOMIERZ.
Syria po roku traci ukochany dom. Szukamy nowego.

Syria po roku traci ukochany dom. Szukamy nowego.

Friday 01. December 2017
10 shares
Guber staruszek z wielkim sercem
Tuesday 01. September 2020
27 shares
Schronisko w Miedarach- tworzymy wolontariat
Saturday 31. December 2022
14 shares
10-lecie Szczepu Zielona 8ka
Saturday 02. September 2017
11 shares
Bleki - czarna rozpacz zwykłego kundelka
Saturday 16. December 2017
9 shares
Lato w Rubinie 2017
Monday 14. August 2017
8 shares
Find more interesting events
Get recommendations for events based on your Facebook taste. Only click, that's it!Show me events suited for meNot now