Sunday, 21. May 2017, Rybnik, Make Your Move - Konkurs wewnętrzny

from 21. May 2017 - 10:00 till 13:00
Rybnik
PolandRybnikPlac Pokoju 144-253
Show map
18 people attending
Event description
FESTIWAL TAŃCA
„MAKE YOUR MOVE”
Konkurs Wewnętrzny
Regulamin


Organizator konkursu:

Studio Ruchu i Tańca Szok

Termin i miejsce konkursu:

21 MAJA 2017 rok
Dom Kultury w Rybniku – Boguszowicach
Plac Pokoju 1, 44-253 Rybnik

Show me more

Cel imprezy:

1. Konfrontacja dorobku artystycznego.
2. Wymiana pomysłów i doświadczeń.
3. Integracja środowiska tanecznego.

Kto może startować:

Tancerze ze Studia Ruchu i Tańca Szok:
- soliści (1 osoba)
- duety (2 osoby)

Kategorie wiekowe:

1. Do 6 lat
2. 7-8 lat
3. 9-10 lat
4. 11-12 lat
5. 13-14 lat
6. 15 +
7. 30 +

Kategorie taneczne:

1. Hip – Hop – propozycja choreograficzna oparta na fabule kultury
hip-hop

2. Show Dance/Disco Dance – dozwolone użycie rekwizytów

3. Art. Dance – różne techniki tańca: modern jazz, balet, jazz, taniec współczesny

Warunki uczestnictwa:

• Prawidłowe wypełnienie i przesłanie Karty Zgłoszenia na maila oraz wpłaty akredytacji w wysokości 25 zł od osoby w Studiu na recepcji ul. Piłsudskiego 6 do 28 kwietnia 2017 roku
• Przesłanie muzyki (podpisanej imieniem i nazwiskiem) na maila do 10 maja.
• Jeżeli uczestnik chcę wziąć udział w więcej niż jednej kategorii tanecznej, za każdy kolejny występ akredytacja wynosi 20 zł
• Prosimy oczekiwać na potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia do dwóch dni roboczych od jego wysłania
• Osoby zgłoszone po terminie nie będą brane pod uwagę.
• Liczba miejsc jest ograniczona.
• Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia przyjmowania zgłoszeń przed terminem jego upłynięcia, jeżeli liczba miejsc zostanie zapełniona.
• W przypadku zbyt małej ilości zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo do połączenia kategorii wiekowych.
• W przypadku dużej ilości uczestników o zakwalifikowaniu do turnieju decydować będzie kolejność wpłynięcia zgłoszeń.

Sprawy organizacyjne:

• Konkurs ma charakter otwarty – wstęp dla publiczności 5 zł.
• Na jednego tancerza przypada jeden opiekun – wstęp wolny.
• Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbywa się po każdej kategorii tanecznej.
• Każdy uczestnik musi zgłosić się na rejestracji min. na pół godziny przed swoją kategorią wiekową.
• Uczestnicy przyjeżdżają i ubezpieczają się na koszt własny.
• Uczestnicy powinni posiadać opiekunów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni i na terenie obiektu.
• Zabrania się używania ognia, efektów pirotechnicznych i dymów.
• Organizator zapewnia komisję sędziowską.
• Podczas występu, tancerze zobligowani są do używania obuwia tanecznego, nie pozostawiającego śladów na parkiecie.
• Kolejność wystąpień poszczególnych formacji, określają organizatorzy.
• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rejestrowania fragmentów turnieju oraz do późniejszego nieodpłatnego wykorzystywania fotografii / nagrań w celach związanych z działalnością statutową.
• W toku występu mogą być prezentowane wyłącznie takie struktury taneczne i elementy akrobatyczne, które nie stanowią zagrożenia dla zdrowia i życia tancerzy.
• Organizator zapewnia opiekę medyczną.
• W razie rezygnacji organizator nie zwraca akredytacji.
• Uczestnicy turnieju zobligowani są do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz do bezwzględnego stosowania jego postanowień.
• Wstępny program podany zostanie 10 maja, szczegółowy program imprezy podany zostanie 15 maja na stronie:

• Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia na stronie:


Ocena i nagrody:
• Dobór repertuaru i muzyki ( dostosowane do wieku tancerza).
• Technika wykonania.
• Dobór i estetyka kostiumów i rekwizytów.
• Opracowanie choreograficzne (kompozycja, dramaturgia, oryginalność formy, utrzymanie się w charakterze kategorii).
• Ogólny wyraz artystyczny.
• Organizatorzy zapewniają wszystkim uczestnikom dyplomy
• Za zajęcie 1, 2, i 3 miejsca - medale.
• Będą również NAGRODY GŁÓWNE :
3 najlepsze występy z całego konkursu będą miały zaszczyt zatańczenia na Gali Tanecznej Szok’u 20 czerwca na Hali Widowiskowo-Sportowej!

Informacje dodatkowe:
Wszelkie pytania można kierować na adres e-mail:

Tel: 536-556-347
515-939-263
Find more interesting events
Get recommendations for events based on your Facebook taste. Only click, that's it!Show me events suited for meNot now