Tuesday, 05. December 2017, Wroclaw, Generation BioWare: International Academic Conference

from 05. December 2017 - 9:00
till 07. December 2017 - 18:00
Wroclaw
PolandWroclawpl. Uniwersytecki 150-137
Show map
50 people attending
Event description
On behalf of the American Literature and Culture Section (Institute of English Studies, University of Wrocław) and New Media and Popular Literature Section (Institute of Polish Studies, University of Wrocław) we would like to cordially invite you to Generation BioWare academic conference.

The event will be dedicated exclusively to creations and work of BioWare, a video game developer famous for its story-driven games. We intend to focus on the evolution of the company, its games and design strategies employed in a number of BioWare productions since the establishment of the company.

CONFERENCE WEBSTIE (CFP, registration form):


WHERE?
Oratorium Marianum, pl. Uniwersytecki 1, Wrocław

WHEN?
5-7 December, 2017

We invite submissions from scholars and researchers across disciplines, including game studies, literary studies, linguistcs, fan studies, media studies, sociology, and cultural studies.


Show me more
The event is organized by the American Literature and Culture Section (Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego), the New Media and Popular Literature Section (Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego), Video Games Lab (UWr), Polskie Gry Wideo and Stowarzyszenie Badaczy Popkultury Trickster.

Saturday, 03. June 2017, Nadolice Wielkie, Warsztaty praktyczne dogo z Katarzyną Chrobak 03-04.06.2017

from 03. June 2017 - 10:00
till 04. June 2017 - 16:00
Nadolice Wielkie
PolandNadolice Wielkieul Wrocławska 2 f55-003 Prosimy w Nadolicach Wielkich skręcić na Jelcz Laskowice Dog Academy mieści się koło stacji Diagnostycznej pojazdów Dunajscy �
Show map
9 people attending
Event description
Zapraszamy na Warsztaty z dogoterapii:
Terapia z psem dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami w zachowaniu
Warsztaty praktyczne wykorzystania elementów sportów kynologicznych (Rally Obedience) i wybranych metod terapeutycznych w dogoterapii.

Zajęcia prowadzi Katarzyna Chrobak, instruktor szkolenia psów, instruktor rally-o, sędzia rally-o , zoopsycholog, dogoterapeuta, pedagog i terapeuta behawioralny. Od 5 lat organizuje zawody Rally - o w Tarnowie, w których biorą udział dzieci z psami terapeutycznymi.


Dzień pierwszy:
10,00 wykład
* charakterystyka zachowań trudnych u dzieci i młodzieży (spektrum autyzmu, autyzm atypowy, zespół Aspergera, upośledzenie umysłowe, ADHD, niedostosowanie społeczne, afazja dziecięca, mutyzm selektywny, zaniedbania środowiskowe i FAS),
* kwalifikacja podopiecznych do zajęć i organizacja zajęć, dla kogo dogoterapia? dla kogo nie?,
* dogoterapia jako wspomaganie właściwej terapii dziecka z zachowaniami trudnymi,
* terapia kynofobii,
* trening umiejętności społecznych z udziałem psa,
* rola psa podczas zajęć terapeutycznych,

Show me more
* psie sporty w terapii dziecka z zaburzeniami w zachowaniu - rally obedience, agility, dogfrisbee,
* pies w domu dziecka z zaburzeniami w zachowaniu.
14,00-18,00 ćwiczenia praktyczne z psami
• metody terapeutyczne w dogoterapii ( m.in. W. Sherborne, Metoda Dobrego Startu, Terapia Integracji Sensorycznej),
• tworzenie scenariusza zajęć dla dzieci i młodzieży przejawiających zachowania trudne.

Dzień drugi:
8,00 Wykład
• zasady i specyfika pracy na torze z dzieciakami o specjalnych potrzebach: z zaburzeniami w zachowaniu, niepełnosprawnych ruchowo, z upośledzeniem umysłowym i innych,
• regulamin rally obedience i omówienie znaków,
• wykorzystanie rally-o podczas pikników i pokazów,
• przygotowanie dzieci i młodzieży do startu w zawodach rally-o,
• przygotowanie psa terapeutycznego do startu w zawodach z dziećmi.
10,00-15,00 praktyczna praca z psem terapeutycznym na torze rally-o ( ćwiczenia z przewodnikiem i obcą osobą, rola mentora podczas rajdu ).

Limit uczestnik + pies - 8
Limit obserwatorow - 10

KOSZT:
uczestnik z psem (2 dni) - 330 zł
obserwator (2 dni) - 185 zł

uczestnik z psem (1 dzień) - 185 zł
obserwator (1 dzień) - 110 zł

Zaliczka 50% do 15.03.2017
Całość do 10.05.2017

ZAPISY: (w treści prosze wpisać nazwę seminarium)

Nr konta bedzie wysyłany sukcesywnie mailem.

W cenie bufet kawowy i słodkie przekąski.

Spotykamy się i ćwiczymy w super nowoczesnej hali, dostosowanej do wszelakich psich aktywności.
Dog Academy
ul Wrocławska 2 f
Nadolice Wielkie
30 min jazdy z centrum Wrocławia


REGULAMIN

UCZESTNIK – osoba, która została wpisana na listę uczestników oraz wpłaciła całość opłaty za seminarium na rachunek organizatora najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem seminariów, chyba, że organizator określił inaczej.

ORGANIZATOR – WOOF Flyball/Dog Academia

1) Organizator zobowiązuje się do zapewnienia uczestnikowi:

a) udział w seminariach z psem lub bez psa, w zależności od wybranej opcji
b) pełnego dostępu do wiedzy posiadanej przez osobę prowadzącą w ramach tematu seminariów
c) terenu odpowiedniego do ćwiczeń z psem, na zewnątrz lub wewnątrz budynku, w zależności od warunków atmosferycznych
d) napojów dla uczestników oraz wody dla podopiecznych
e) potrzebnych informacji na temat dojazdu oraz możliwości kwaterunkowych w okolicy.

2) Organizator zachowuje prawo do zmiany lokalizacji seminariów oraz zobowiązuje się do jednoczesnego poinformowania o tym fakcie uczestników.

3) Organizator zachowuje prawo do odwołania seminariów bez podania przyczyny, przy jednoczesnym zwrocie 100% opłaty na rachunek uczestnika.

4) Organizator zachowuje prawo do odsunięcia uczestnika i/lub psa od zajęć jeśli nie stosuje się on do regulaminu lub łamie ogólnie przyjęte normy społeczne. Niedopuszczalne jest:
- przeszkadzanie innej osobie podczas pracy z prowadzącym zajęcia
- pozostawianie psa bez kontroli (poza pracą pies ma być trzymany w samochodzie/klatce. W przypadku spaceru lub przerwy poza klatką- obowiązkowe zapięcie na smycz)
- nie sprzątanie nieczystości po swoim psie
- przebywanie z wokalizującym psem w pomieszczeniu, w którym ćwiczą inni
- nachodzenie na innych uczestników i ich psy w ciągach komunikacyjnych

5) Organizator zachowuje również prawo do odsunięcia uczestnika od zajęć jeśli używa on wobec psa przemocy lub kondycja psa budzi wątpliwości.

6) Uczestnik zobowiązuje się do:
a) stosowania się do porad i poleceń osoby prowadzącej zajęcia
b) nieutrudniania pracy osobie prowadzącej
c) nieutrudniania ćwiczeń innym uczestnikom.

7) Uczestnik ma prawo odstąpić swój udział w zajęciach osobie trzeciej tylko za zgodą i wiedzą organizatora.

Opłata za zajęcia nie podlega zwrotowi za wyjątkiem pkt 3 niniejszego regulaminu.

9) Udział w seminarium oznacza równoczesną zgodę z postanowieniami niniejszego regulaminu.
Find more interesting events
Get recommendations for events based on your Facebook taste. Only click, that's it!Show me events suited for meNot now