Friday, 19. May 2017, Czestochowa, XXII Ogólnopolskie Czuwanie Odnowy w Duchu Świętym

from 19. May 2017 - 9:00
till 20. May 2017 - 18:00
Czestochowa
PolandCzestochowaKlasztor OO. Paulinów Jasna Góra, ul. o. A. Kordeckiego 2 42-200 Częstochowa Polska42-225
Show map
204 people attending
Event description
Piątek
09.30 – Powitanie, zawiązanie wspólnoty
10.00 – I Konferencja: „Cele Odnowy” – o. Remigiusz Recław SJ
10.45 – Świadectwa i modlitwa uwielbienia
11.15 – Przygotowanie do Eucharystii
11.30 – EUCHARYSTIA – przewodniczenie abp Józef Górzyński
13.30 – przerwa obiadowa
15.00 – Uwielbienie Bożego Miłosierdzia przed wystawionym Najświętszym Sakramentem - diakonia Młodzi Młodym
16.00 – II Konferencja: „Czynić uczniów” - Gavin Farley (Austria)
17.00 – Grupki dzielenia – Norbert Dawidczyk
17.30 – Modlitw charyzmatyczna „Abyśmy szli i owoc przynosili” – Mariusz Mycielski
18.30 – kolacja
19.30 – Koncert uwielbienia i świadectwa
21.00 – Apel Jasnogórski


Show me more
Sobota
09.30 – Powitanie, zawiązanie wspólnoty,
10.00 – I Konferencja: „Otworzyć się na łaskę Odnowy” - Darek Jeziorny
11.30 – Modlitwa o otwarcie na odnowę życia w Duchu Świętym – Marcin Zieliński
12.30 – II Konferencja: „Spełniona obietnica” – O. Wit Chlondowski OFM
13.15 – przerwa obiadowa
14.45 – Uwielbienie Bożego Miłosierdzia - diakonia Młodzi Młodym
15.15 – Modlitwa o przyjęcie Jezusa jako Pana w różnych dziedzinach naszego życia – Genia Teleszewska
16.15 – EUCHARYSTIA – przewodniczenie bp Andrzej Siemieniewski

Saturday, 29. April 2017, Rybnik, Otwarte Mistrzostwa Rybnika

from 29. April 2017 - 12:00 till 22:00
Rybnik
PolandRybnikGLIWICKA 7244-200
Show map
27 people attending
Event description
I Otwarte Mistrzostwa Rybnika w biegu na
3 000m kobiet i 5 000m mężczyzn

1. CEL:
- popularyzacja biegów masowych jako jednej z form zdrowego i aktywnego stylu życia
- promocja Mistrzostw Polski w biegu na 10 000m, promocja miasta Rybnika, powiatu Rybnickiego

2. ORGANIZATORZY:
- Towarzystwo Lekkoatletyczna ROW Rybnik Maciej Ciepłak tel.: 606126945,
Michał Olszar tel.: 664089610, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Rybnik
44-200 Rybnik ul. Gliwicka 72, tlrowrybnik@
przy współudziale
- Urzędu Miasta Rybnika

3. TERMIN I MIEJSCE:

Show me more
- 29 kwietnia 2017 r. (sobota) godz. 1200
- biuro zawodów znajduje się w Rybniku, ul. Gliwicka 72, Stadion Lekkoatletyczny
- biuro zawodów czynne 29 kwietnia 2017 r. (sobota) godz. 9:00 – 12:00

4. Dystans:
- kobiet 3 000m, mężczyźni 5 000m

5. PROGRAM IMPREZY:
godz. 9:00 – 11:30 – wydawanie numerów
godz. 12:00 – start do I Otwartych Mistrzostw Rybnika 2017r.
- zawody będą rozgrywane w seriach na czas, kobiety na dystansie 3 000, mężczyźni na dystansie 5 000m.
- podział zawodników na poszczególne serie nastąpi po zamknięciu list startowych,
według wyników podanych w zgłoszeniu
- szczegółowy program minutowy zostanie ogłoszony po zamknięciu list startowych - około godz. 20:30
– uroczyste wręczenie nagród, po zakończeniu Mistrzostw Polski

6. KLASYFIKACJA:
- w kategoriach wiekowych
kobiety:
K 1 – 16-29 lat (2001-1988)
K 2 – 30-39 lat (1987-1978)
K 3 - 40-49 lat (1977-1968)
K 4 – 50-59 lat (1967-1958)
K 5 - 60 lat i powyżej (1957 i starsze)
mężczyźni:
M 1 – 16-29 lat (2001-1988)
M 2 – 30-39 lat (1987-1978)
M 3 – 40-49 lat (1977-1968)
M 4 – 50-59 lat (1967-1958)
M 5 – 60 lat i powyżej (1957 i starsi)

7. NAGRODY FINANSOWE-RZECZOWE:
- kobiety i mężczyźni w kategoriach wiekowych za miejsca 1-3

8. UCZESTNICTWO:
- do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy którzy ukończyli 16 lat
- zawodnicy startują na własną odpowiedzialność, podpisując zgłoszenie do biegu
-zgłoszenia przez formularz elektroniczny: , do dnia 24.04.2017r.
- pobranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją
regulaminu
- opłata startowa wynosi: 20zł płatna do dnia 24.04.2017r. na konto TL „ROW”
Rybnik, 44-200 Rybnik, ul. Gliwicka 72 nr 44 2030 0045 1110 0000 0316 1610
- za ważne zgłoszenie uważa się internetową rejestrację oraz dokonanie opłaty
startowej do dnia 24.04.2017r.
Administratorem danych osobowych jest TL ROW Rybnik. Dane będą przetwarzane w celu organizacji, promocji i przeprowadzenia zawodów, ogłoszenia wyników oraz dokonania rozliczeń finansowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne
do realizacji celów. W przypadku rozliczeń finansowych podanie danych jest obowiązkowe i wynika m.in.: z ustawy o rachunkowości. Dane w postaci imię i nazwisko, państwo, miasto, kategoria wiekowa, uzyskany wynik oraz ewentualnie wizerunek (bez podania imienia i nazwiska) będą udostępniane na stronach
, , oraz na Facebook`u, Instagramie, kanale YouTubie, MOSiR Rybnik.
Każdy zawodnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

9. Postanowienia końcowe
- zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne (wyjątkiem będą stany
klęski żywiołowej, żałoba narodowa itp.);
-organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zagubione na
terenie obiektu jak i podczas biegu;
Find more interesting events
Get recommendations for events based on your Facebook taste. Only click, that's it!Show me events suited for meNot now