Monday, 08. May 2017, Baku, İnsan Resurslarının İdarə Edilməsi Təlimi

from 08. May 2017 - 19:00
till 12. May 2017 - 22:00
Baku
AzerbaijanBakuNizami street 203 B31000
Show map
133 people attending
Event description
“Business Management School” MMC artıq İnsan Resursları sahəsində müxtəlif mövzularda, hər biri təlim iştirakçıları tərəfindən yüksək qiymətləndirilən 220-dən çox iştirakçıya 24 təlim keçirtmiş və bu təcrübəsi ilə ən etibarlı təlim tərəfdaşınıza çevrilmişdir. Bu sahədəki ən iri həcmli təlimimiz olan, 3 dəfə təşkil edərək uğurla keçirtdiyimiz "İnsan Resurslarının İdarə Edilməsi" təliminə 3 Fevral 2017-ci il tarixindən etibarən 4-cü dəfə start veriləcək.
Bu təlimin ən önəmli xüsusiyyəti, İnsan resursları idarəçiliyi üzrə 4 peşəkarın təqdimatında keçirilməsi və İnsan Resurslarının idarə edilməsinə dair bütün funksiyaları əhatə edən 9 modul, 48 saatdan ibarət olmasıdır.

✔ Təlim kimlər üçün nəzərdə tutulub?

İnsan resurslarının idarə edilməsi sahəsində işləyən rəhbər və mütəxəssislər, eyni zamanda bu sahədə praktiki vərdişlərə yiyələnmək istəyən digər şəxslər.


✔ Təlimin məqsədi:

Təlimin missiyası şirkətlərdə optimal və effektiv insan resurslarının idarə edilməsi sisteminin qurulması və inkişaf etdirilməsi üçün təlim iştirakçılarına praktiki bilik və vərdişlərin aşılanması, bu sahədə qanunvericiliyin tələblərinin şərhi, həmçinin təcrübədə istifadə metodologiyalarının öyrədilməsidir.


✔ Təlim başlama tarixi: 103 Fevral 2017 / Bitmə tarixi: 12 Mart 2017


Show me more
✔ Təlimin keçiriləcəyi gün və saatlar:

II və IV günlər: 19:00 – 21:15
Bazar günləri: 10:00 – 14:15

✔ Tədris dili: Azərbaycan dili

Modul 1– Şölə Əkbərova

Şirkətin təşkilatlanması, İnsan resurslarının idarə edilməsi (İRİE)sisteminin qurulması (10 saat)
1.1. Şirkətin (biznesin) fəaliyyət istiqamətinə, strateji məqsədlərinə və planlarına uyğun olaraq təşkilatlanması
1.2. Şirkətlərdə (dövlət və özəl sektor) İRİE bölməsinin əhəmiyyəti və təşkili
1.3. İRİE bölməsi və digər struktur bölmələrlə əlaqəsi
1.4. İRİE sisteminin, məqsədi və strategiyası, qısa, orta və uzun müddətli planlar
1.5. İRİE siyasəti və Konsepsiyası
1.6. İRİE funksiyaları (işə qəbul, planlama, təlim və inkişaf, XFİ, karyera inkişafı və s.), mahiyyəti və qarşılıqlı əlaqəsi
1.7. İRİE sisteminin tənzimləyici alətləri və mexanizmlər (vəzifə və iş təlimatları, iş axışı diaqramları və s)
1.8. İRİE bölməsinin və digər bölmələrin Əsasnamələrinin hazırlanması
1.9. HR prosedurların, təlimatların, daxili qaydaların hazırlanması
1.10. HR hesabatlılıq sistemi
1.11. Şirkətdə HR menecer və mütəxəssislərin rolu
1.12. Hər bir istiqamət üzrə qrup işləri və praktiki məşğələlər

Modul 2 – Coşqun İmanquliyev

İnsan resurslarının planlaşdırılması (4saat)
2.1. İnsan Resurslarının planlaşdırmasının əhəmiyyəti
2.2. İRP-nın Biznes Planındakı yeri
2.3. Sərt və yumşaq (Hard & Soft) planlaşdırma
2.4. Ssenari Planlaşdırılması və PEST yanaşma
2.5. Tələb təklif proqnozu
2.6. İşçi dövriyyəsi indeksi və İRP təsiri
2.7. Nisbət trend analizləri
2.8. Stabillik indeksi
2.9. Davamiyyət indeksi
2.10. Davamiyyətin idarə olunması
2.11. İxtisarların idarəolunması
2.12. İnsan Resurları Planlaşdırılmasından Strateji Planlaşdırılmaya keçid

Modul 3 – Şamo Mürşüdov

İşə Qəbul və seçim mərhələləri (8 saat)

3.1. Təşkilat bir sistem kimi
3.1.1. Şirkət daxili insan amilinin təhlili "uğurlu əməkdaşın profili"
3.1.2. Korporativ mədəniyyət peşəkarların cəlb edilməsi üçün bir amildir. Şirkət daxili korporativ
mədəniyyətin təhlili
3.1.3. Namizədlərin axtarışı və seçimi təşkilatda bir biznes prosesidir
3.1.4. Təşkilatda namizəd seçiminin strateji planlaşdırılması

3.2. İşə qəbul prosesi
3.2.1. Əsas anlayışlar; reseçinq, rekrutinq, birbaşa axtarış, xedxantinq (head hunting) - üstünlükləri
və mənfi tərəfləri
3.2.2. İşçi axtarışı üçün seçim üsullarının düzgün seçimi
3.2.3. Voronka sistemi
3.2.4. İşə qəbulun proqnozlaşdırılması
3.2.5. Axtarış kanallarının formalaşdırılması, axtarış prosesinin təşkili
3.2.6. Müsahibəyə qədər seçim
3.2.7. Keyfiyyətli müsahibənin keçirilməsi
3.2.8. Müsahibədən sonra namizədin qiymətləndirilməsi
3.2.9. Şirkətin imici üçün insan resursları üzrə mütəxəssisin görəcəyi addımlar
3.2.10. Rekrutinq prosesinin avtomatlaşdırılması texnologiyası

3.3. Axtarış, görüləcək ilkin addımlar
3.3.1. Yaranmış vakansiyaların təhlili
3.3.2. Vakansiya üzrə insan resurslarına sifariş verən birbaşa rəhbərin və şirkətin tələbləri
3.3.3. Vakansiya üzrə düzgün profilin hazırlanması, beynəlxalq təcrübədə istifadə edilən profillərin
hazırlanması qaydaları (soft skills, hard skills)
3.3.4. Namizədin axtarışı üçün şirkət daxili və xarici tələblərin analizi
3.3.5. Aktual vakansiya üçün namizədlərin operativ axtarışının həyata keçirilməsi yolları (long list)
3.3.6. İş elanlarının hazırlanması
3.3.7. Vakansiyanın yerləşdiriləcəyi və namizədlərin seçimi üçün kanalların düzgün seçimi
3.3.8. Eyni vaxtda yaranmış çoxlu sayda vakansiyalara namizəd axtarışı üçün nə etməli və hansı
səhvlərə yol verilməməli
3.3.9. Şirkətini iş bazarında bir brend olaraq necə formalaşdırmalı və bunu uzun müddətli necə
qoruyub saxlamalı
3.3.10. Aşağı əmək haqqı və ya əmək haqqı təklif olunmayan (faizlə) vakansiyalar üçün namizəd
axtarışını harada aparmaq və namizədləri necə cəlb etmək
3.3.11. Aşağı əmək haqqı ilə daha yüksək tələblərlə namizəd axtarışı zamanı nə etməli və
namizədləri haradan necə tapmalı mexanizimləri

3.4. Müsahibəyə hazırlıq
3.4.1. Daxil olan anket bazasında profilə uyğun namizədlərin ilkin seçimi
3.4.2. Anketlər arasında namizədlərin düzgün seçimi üçün əsas qayda
3.4.3. Çoxlu sayda daxil olan anketlərin operativ və keyfiyyətlə seçimi üçün mexanizim
3.4.4. Aktual vakansiya üçün uyğun gəlməyən namizədlərin anketləri ilə nə etməli?
3.4.5. Namizəd bazasının düzgün yaradılması və gələcəkdə necə istifadə edilməli
3.4.6. Müsahibəyə hazırlıq və müsahibədə iştirak edəcək digər məsul şəxslərin hazırlığının təşkili
3.4.7. Müsahibənin həyata keçirilməsi zamanı təşkilatı işlər (buraxılan səhvlər)

3.5. Müsahibə növləri
3.5.1. Yerli bazarda istifadə edilən müsahibə növlərinin praktiki olaraq təhlili ( müsbət və mənfi
tərəfləri)
3.5.2. Beynəlxalq təcrübədə istifadə edilən qeyri standart seçim metodları (müsbət və mənfi tərəfləri)
3.5.3. Vakansiyaların tələblərindən asılı olaraq testlərin hazırlanması (müsbət və mənfi tərəfləri)
3.5.4. Namizədin bilik səviyyəsinin yoxlanılması üçün digər mexanizimlərin tətbiqi
3.5.5. Müsahibənin strukturu
3.5.6. Böyük həcimli layihələrə işçilərin işə qəbulu ( il ərzində 1500-2000 yeni əməkdaş) üçün müasir
sistemlərin tətbiqi və idarə edilməsi
3.5.7. Müsahibə zamanı və sonra namizədi motivasiya etmə texnologiyaları
3.5.8. Müsahibə zamanı vakansiyanın satışını həyata keçirmə texnologiyaları

3.6. Namizədlərin düzgün seçimi
3.6.1. Yalanların təyin edilməsi üçün beynəlxalq təcrübədə istifadə edilən keyfiyyətli metodlar
3.6.2. Şirkətin və müsahibə aparan şəxslərin peşəkarlığını göstərəcək addımların atılması
3.6.3. Müsahibə zamanı veriləcək sualların düzgün quruluşu
3.6.4. Veriləcək suallardan asılı olaraq, namizədin qiymətləndirilməsi (buraxılan səhvlərin təhlili)
3.6.5. Müsahibənin düzgün idarəedilməsi
3.6.6. Müsahibə zamanı edilən səhvlər və təhlili
3.6.8. Profildən asılı olaraq tələb olunan kompetensiyaların təyin edilməsi üçün mexanizimlər
3.6.9. Tövsiyə-xassiyətnamə

3.7.Müsahibədən sonra
3.7.1. Müsahibənin nəticəsi ilə bağlı qəbul olunan qərarların düzgün təhlili (buraxılan səhvlər)
3.7.2. Qiymətləndirmə blankları
3.7.3. Müsahibə nəticələrinin elektron sistemlə idarə edilməsi
3.7.4. Müsahibə nəticəsində uyğun gəlməyən namizədlər gələcəkdə necə faydalı ola bilər

Modul 4 – Şamo Mürşüdov

Adaptasiya sistemi (2 saat)
4.1. Sistemin məqsədi
4.2. Əhatə dairəsi
4.3. Adaptasiya sisteminin formaları
4.4. Adaptasiya sisteminin mərhələləri
4.5. Əməkdaşların kateqoriyaları və onların adaptasiya mərhələsi
4.6. Əməkdaşların gözləntiləri
4.7. Adaptasiya sisteminin qiymətləndirilməsi

Modul 5 - Coşqun İmanquliyev

Xidməti Fəliyyətin İdarəolunması (6s.)
5.1. XFİ nədir və XFİ sisteminin qurulmasının məqsədləri nədən ibarətdir?
5.2. XFİ tətbiq olunduğu sahələr, digər funksionallıqlarla əlaqəsi
5.3. XFİ sisteminin işləyişi
5.4. XF qiymətləndirilməsi metodları
5.5. SMART Hədəflər
5.6. Kompetensiyaların idarəolunması
5.7. XFİ sisteində çətinliklərin idarə olunması
5.8. Məcburi Paylaşma Metodu
5.9. Geribildirim sistemi
5.10. XF qiymətləndirilməsi nəticələrinin statistik analizi
5.11. XFİ avtomatlaşdırılması

Modul 6 - Coşqun İmanquliyev

Karyeranın idarəolunması (4s.)
6.1. Karyeranın idarə olunmasının əhəmiyyəti
6.2. Karyeranın idarəolunmasının digər İR funksionallıqları ilə əlaqəsi
6.3. Fərdi İnkişaf planlarının hazırlanması
6.4. İstedadların idarəolunması
6.5. Performans &Potensialmetodu
6.6. Davamçıların yetişdirilməsi planının idarəolunması
6.7. Strateji vəzifələrin müəyyənləşdirilməsi
6.8. Karyeranın idarəolunmasının avtomatlaşdırılması

Modul 7 – Şölə Əkbərova

7. Təlim və inkişaf
7.1. “Təlim” və “inkişaf” anlayışları
7.2.Təlim və inkişafın işçilərin və şirkətin inkişafında rolu
7.3.Təlim ehtiyaclarının araşdırılması
7.4.Şirkətdə effektiv öyrənmə metodları
7.5.Təlimin məzmununa görə növləri (yeni işçilərin adaptasiya təlimləri, peşəkar təlimlər, səriştə təlimləri və s.)
təlimlər
təlimlər
7.8.Təlim metodlarının, şirkətlərinin və təlimçilərin seçilməsi
7.9.Təlim planlarının hazırlanması, həyata keçirilməsi və monitorinqi
7.10.Təlim işinin təşkili prosedurunun hazırlanması və istifadəsi
təlimlərin şirkətin korporativ mədəniyyətinə və əməkdaşların iş nəticələrinə təsirinin effektivliyinin qiymətləndirilməsi üçün menecerlərlə iş
7.12.“Təlim və inkişaf” -ın İRİE-nin digər funksiyaları ilə əlaqəsi
7.13.Hər bir istiqamət üzrə qrup işləri və praktiki məşğələlər

Modul 8 - İlkin Zeynallı

Məvacib strukturu və məvaciblər üzrə dərəcələndirmə sisteminin qurulması(6 saat)
şirkətin fəaliyyətinə uygun olan vəzifələr üzrə əmək haqqı həddlərinin (min, max və median) müəyyənləşdirilməsi (sorğu hesabatları, elan edilmiş göstəricilər və s. vasitəsi ilə);
obyektiv, xaricdə isə rəqabətə tab gətirən məvacib siyasətinin (siyasətdə qiymətləndirmə dərəcəsi və maaş artımı arasında qarşılıqlı əlaqə, maaş artımını müəyyən edən digər amillər (məsələn, vəzifələr üzrə), maaşlara baxılmanın tezliyi, vəzifə üzrə yüksəlmənin şərt və müddəaları müəyyən edilməklə) formalaşdırılması metodologiyasının hazırlanması;
8.3.Təsdiq olunmuş məvacib strukturuna işçilərin yerləşdirilməsi üçün qiymətləndirilmə meyarlarının müəyyənləşdirilməsi (Staff Assessment);
nəticələrinə əsasən bütün heyətin məvacib strukturuna yerləşdirilməsi
” metodu
8.6.“HAY” metodu;
məşğələlər.

Modul 9 - İlkin Zeynallı

Mükafat və motivasiya tədbirləri sisteminin qurulması (2 saat)
9.1. MARS modeli (Motivation, Ability, Role Perception, Situational Factors);
9.2. X və Y nəzəriyyələri;
9.3. Daxili və kəna rmotivatorlar;
9.4. Motivasiyanın növləri;
9.5. Maslownun ehtiyacların iyerarxiyası nəzəriyəsi;
9.6. Herzbergin 2 faktor – 2 nəticə nəzəriyyəsi;
9.7. Gözləntilər nəzəriyyəsi;
9.8. Müqayisəlilik/ Nisbilik nəzəriyyəsi;
9.9. Praktik məşğələlər.

✔ Təlimin ödənişi: 520 manat.


- Təlimin ödəniş haqqını hissələrdən ibarət olmaqla (təlim başlamadan öncə 50%, yerdə qalan məbləğin yarı hissəsini 27 Dekabra kimi, məbləğin digər yarı hissəsini 26 yanvara kimi) etmək mümkündür.

- Təlim ödənişi üçün 3 kateqoriyada endirim nəzərdə tutulmuşdur:

“Business Management School” təlimlərindən məzun olanlar üçün 10 % endirim tətbiq ediləcəkdir.
Korporativ müştərilər üçün; Eyni şirkətdən 2 əməkdaşın iştirakı nəzərdə tutularsa hər birinə 5 %, 3 və daha artıq əməkdaşın iştirakı nəzərdə tutularsa hər birinə 10 % endirim tətbiq ediləcəkdir.
Tələbələr üçün endirim 5 % nəzərdə tutulub!

Ödənişə daxildir:

- Təlim materialları
- İştirak barədə sertifikat
- Çay – kofe fasiləsi

✔ Sertifikat: Təlimin ümumi müddətinin 85 %-də iştirak edən hər kəs “iştirakçı” sertifikatı ilə təltif olunacaqdır. Təlim müddətində keçirilən imtahanlarda yüksək nəticə göstərənlər isə əlavə olaraq “müvəffəqiyyət” sertifikatı ilə mükafatlandırılacaqlar.

✔ Təlimçilər: ( Təlimçilər haqqında məlumatı,aşağıda qeyd olunan adlarının üzərinə sıxaraq növbəti açılan pəncərədə əldə edə bilərsiz.)

- Şölə Əkbərova
- Coşqun İmanquliyev (CHRM™)
- Şamo Mürşüdov (İCM, İRP, GCHRM, Assoc CİPD)
- İlkin Zeynallı (CIMA Ad Dip MA)

✔ Daha ətraflı məlumat əldə etmək və qeydiyatdan keçmək və üçün əlaqə vasitələri:

Web:
E-mail: qeydiyyat@bmschool.az

Tel: 055 712 44 55
055 610 77 01

Ünvan: AF Business House (28 May)

Thursday, 29. June 2017, San Agustín, Formacion Consultoras Oraculo Energia Femenina

from 29. June 2017 - 9:00
till 02. July 2017 - 19:00
San Agustín
ColombiaSan AgustínVereda La Estrella
Show map
7 people attending
Event description
ENTRENAMIENTO COMO CONSULTORA
ORACULO DE LA ENERGÍA FEMENINA - COLOMBIA

Honrando tu Ser Femenino

Este es un programa de cuatro días de profunda sanación, reprogramación y empoderamiento, diseñando para el despertar de la “Divina Femenina” que te habita.

El trabajo se desarrolla a través de la lectura y comprensión del “Oráculo de la Energía Femenina" y su hermosa rueda medicinal.

------------------------------------------------------------------------------------
El "Oráculo de la Energía Femenina" es una herramienta circular de 80 Cartas que nos ayuda a re-conectar *** nuestro potencial dormido y nos invita a recibir amorosamente el poder del que somos portadoras sólo por ser semillas cósmicas de luz de Diosa; *** él cual podrás trabajar la Sanación del Sagrado Femenino y también a re-valorar tu preciosa existencia, alentándote a delimitar tus espacios como algo sagrado.

Esta rueda medicinal permite a través de su lectura y comprensión, sanar múltiples aspectos de la vida interior de toda mujer que entra en sus espirales y que se desliza de la mano
de todas las Arcanas Madre que lo componen.


Show me more
Atrévete a volar *** tus alas extendidas
bajo la luz de la luna.
Atrévete a desplegar los más profundos deseos
que alberga tu corazón.
Atrévete a sentirte plena,
disfrutando de tu potencial sagrado
y viviendo *** la máxima expresión del amor
corriendo por tus venas.

----------------------------------------------------------------------------------
A través de su profunda experiencia, el curso Divina Femenina© te ayudará a sanar aquellas heridas que han fragmentado la gracia y la confianza en ti; al reconciliarte contigo misma podrás reencontrarte *** la Diosa, reconociendo por fin tu vida como una sagrada experiencia; podrás dar la bienvenida a la Sabia que te habita y prepararte así para poder contener desde ese nuevo, sano y amoroso lugar a quienes acudan a ti buscando sanación.

Al finalizar el curso, no sólo serás capaz de explorar y combatir las creencias limitantes que te han condicionado, podrás también leer las cartas del Oráculo en una "Rueda de sanación profunda" y acompañar a quienes consulten contigo, a viajar directamente hacia aquella herida que les ha impedido también brillar *** luz propia, ayudándoles a re-establecer el vínculo *** su propio corazón...

Objetivos Generales

• Ayudarte a re-conocer tus propias limitaciones como un desafío a transmutar.

• Entregarte herramientas que faciliten el reconocimiento de tu poder personal como valor propio.

• Enseñarte a construir una relación sana, integral y generosa *** tu niña interior, basada en el respeto propio, el perdón y la reconciliación interna.

• Ayudarte a comprender tu verdadera naturaleza sagrada y femenina, para que aprendas a vivir como lo que eres: una Divina Femenina.

• Entregarte herramientas que faciliten la comprensión de la espiritualidad, como un estado pleno, verdadero y tangible desde la cotidianeidad.

• Facilitarte herramientas que preparen tu desempeño como Terapeuta, desde una mirada empática, holística y asertiva.

• Ayudarte a recuperar la conexión *** el centro de la sabiduría femenina, para favorecer el proceso de lectura del Oráculo desde una mirada receptiva, intuitiva y terapéutica.

Objetivos Específicos:

• Entregar conocimiento integral de cada una de las ochenta Arcanas del Oráculo.
• Facilitarte técnicas de trabajo para una lectura terapéutica, intuitiva, personalizada y asertiva.
• Sensibilizarte para realizar lecturas de la Baraja de manera receptiva y asertiva a través de la empatía, el carisma y una entrega profunda.
• Fomentar la co-creación y desarrollo de nuevas formas de lectura, basadas en su propia vivencia y experiencia personal.

Metodología de Trabajo:

El curso Divina Femenina consta de dos etapas y la metodología será teórica, lúdica y vivencial, aplicadas de la siguiente manera:

Primera etapa:
1.- Haremos un trabajo lúdico de revisión y re-programación de las erradas pautas de pensamiento y las heridas femeninas asociadas al daño emocional de la niña interior; comprenderemos así el valor que nos otorga nuestra memoria celular originaria. Al desbloquearla, libera mandatos, falsas creencias y variadas limitaciones respecto a lo que verdaderamente somos como mujeres.

2.- Haremos un trabajo físico de desbloqueo de la Energía Femenina la que ha sido manipulada después de vivir miles de años de negación y maltrato. El re-descubrir nuestra sacralidad femenina, nos invita a expresarnos y a vivir como seres luminosas, llenas de creatividad, poder personal, belleza interior y fuerza suficiente para hacernos cargo de nosotras mismas de una manera sana, coherente y activa.

3.- Trabajaremos *** Meditación creativa y visualizaciones guiadas, de arquetipos de diferentes Arcanas de las once espirales de sanación, que conforman Oráculo de la Energía Femenina.

4.-Haremos un trabajo de limpieza emocional a través de ejercicios y técnicas para la sanación de la niña interior.
5.- Aplicación de ejercicios de Terapia Gestáltica
6.-Arte Terapia: uso de Greda (arcilla), acuarelas, lápices de colores, tu propio arte.
7.- Aplicación de Técnicas de Respiración Ovárica y Alquimia Femenina**

Segunda Etapa:

- Entrega de Libro "Oráculo de la Energía Femenina" y Mazo de ochenta cartas.
- Entrega de Manual teórico para estudio y práctica de técnicas de espiritualidad femenina.
- Estudio y secuencia de las ochenta Arcanas a través de un recorrido personalizado de cada una de ellas y su Arquetipo sanador.
- Entrega de Certificado.

Curso de formación dirigido a:

- Toda mujer que ha iniciado un proceso de sanación interior, que desee profundizar en su conocimiento para compartirlo posteriormente *** otras mujeres.
- Toda Mujer que haya iniciado un camino de desarrollo personal y que busque conocerse en profundidad.
- Terapeutas, Psicólogas y Facilitadoras en Terapias de Sanación Femenina.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Certificado: Para poder recibir el certificado resulta imprescindible tener el total de las horas de trabajo y asistencia al curso.

RETIRO
• Incluye: Libro + Baraja 80 cartas
+ alojamiento cuatro noches
+ desayuno - almuerzo
+ Temazcal clausura
• Certificación
(Diploma como Consultora del Oráculo de Energía Femenina)
• Manual de trabajo
• Cuatro días de Profunda Terapia Femenina durante el curso.
• Explicación de las 80 cartas, de diferentes formas y métodos
de lectura.

Horario:
Cuatro días (jueves, viernes, sábado y domingo)
09:00 a 14:00 – 15:00 a 19:30 hrs.
JUNIO 29 a JULIO 02
TEMAZCALES TIERRADENTRO
SAN AGUSTIN - HUILA
COLOMBIA

-------------------------------------------------------------------------------
COSTO: U$ 500 DOLARES EQUIVALENTE PESO DEL DIA.

****SE RESERVA EL CUPO *** 100 dolares / CUPO LIMITADO

EL VALOR DE LA INSCRIPCIÓN SE DESCUENTA DEL TOTAL

No hay devolución del valor pagado si la cancelación del curso se hace dentro de la semana previa al taller. En caso de cancelación o cambio de fecha por parte de los organizadores, se haría el reembolso al 100% de cada pago recibido o queda a cuenta para el próximo taller.

No hay devolución de la inscripción si desistes
Tampoco este valor se canjea por Oráculo.

La formación te da la facilidad de hacer tu pago en cuotas hasta dos semanas antes del evento, pregunta como lo puedes hacer.

Consultas generales sobre curso:
energiafemeninamayra@gmail.com

INSCRIPCION:
lauvargasdirart@gmail.com
temazcalestierradentro@gmail.com


Currículum Terapeuta & Facilitadora: El Oráculo del a Energía Femenina© y el curso de Formación Divina Femenina©, fueron creados por Mayra Fariña Mellafe, Maestra de Reiki, Terapeuta Floral, Gemoterapeuta, Terapeuta en Respiración Ovárica y Terapeuta Menstrual; Terapeuta en Registros Akashicos, Facilitadora en Terapias de Sanación y Espiritualidad Femenina, quien se encuentra trabajando hace más de 20 años el despertar de la Energía Femenina. Es Portadora del Fuego Sagrado de las Mujeres y del Fuego Védico, ha sido iniciada en el arte de las Sahumadoras por la Luzclara Cammus (Chile) y ha recibido la bendición de la Abuela Margarita (México) como Temazcalera.
Ha tomado talleres de Tarot *** Vicky Noble en Argentina y ha participado en numerosos cursos, talleres, charlas y encuentros de Espiritualidad de la Mujer tanto en Chile como en Argentina. Es integrante activa del “Consejo Circular Matríztico” en Chile.
Sua namorada sabe que você é solteiro?
Friday 31. May 2024
2511 shares
Dave's Bachelor Party
Thursday 03. February 2050
7164 shares
WwwSex
Thursday 18. July 2019
21 shares
NakedGirls
Wednesday 17. July 2019
31 shares
ShemaleSex
Tuesday 16. July 2019
19 shares
Man and Woman have sex with a horse *** horse
Tuesday 16. July 2019
19 shares
Find more interesting events
Get recommendations for events based on your Facebook taste. Only click, that's it!Show me events suited for meNot now