Friday, 08. June 2018, Wroclaw, Patologie władz...

from 08. June 2018 - 14:00
Wroclaw
PolandWroclawWrocław i okolice (bez adresu)
Show map
341 people attending
Event description
Czy stosowanie tortur przez policjanta jest tylko przekroczeniem uprawnień? Czy nie jest to przesadnie banalna diagnoza?

Tym bardziej, że nie jest to jedyna sytuacja. Za to, jest to jedyna sytuacja w której są dostępne opinii publicznej nagrania (z paralizatora). W podobnych innych przypadkach nie da się udowodnić stosowania tortur przez policjantów, gdyż wykonywane są one w takich miejscach, gdzie nie ma monitoringu lub monitoring znika.


To w jaki sposób został potraktowany chłopak przekracza kliniczne wyobrażenia. Z psychologicznego punktu widzenia były to TORTURY!

Niewinny człowiek został zamęczony na śmierć przez policjantów. Jako klinicysta mam ogromne wątpliwości jeśli chodzi o rozwój osobowości tych policjantów, którzy bezlitośnie wymierzali kolejne ładunki elektryczne w pół nagiego chłopaka. Przyduszali go oraz pozostawali niewzruszeni na jego prośby o zaprzestanie działań skrajnie bolesnych i szkodliwych dla życia.

Policjant, który używał paralizatora oraz reszta którzy bezkrytycznie przyglądali się powinni zostać zbadani przez wielu specjalistów od zdrowia psychicznego w kierunku zaburzeń osobowości!

Pamiętać należy, że stwierdzone zaburzenie osobowości nie zwalania z odpowiedzialności karnej w polskim prawie, jednak wykluczać może z pracy w takim zawodzie.

Policjant to zawód społecznego zaufania... czy faktycznie możemy ufać osobom, które prezentują takie zachowanie? Wobec których można myśleć o diagnozie w kierunku zaburzeń osobowości?


Show me more
Zaburzenia osobowości charakteryzują się, m.in.:
- bezwzględnym nieliczeniem się z uczuciami drugiej osoby,
- postawą nieodpowiedzialności i lekceważenia norm i reguł,
- niską tolerancja frustracji (łatwość wyzwalania agresji),
- niezdolnością do przeżywania poczucia winy,
- skłonnością do obwiniania innych,
- nadmierną drażliwością,
- niestabilnością emocjonalną i brakiem kontroli działań.

(Jest to tylko część objawów zaburzeń osobowości. W psychopatologi wyróżniamy wiele typów zaburzeń osobowości.)

Stosowanie tortur jest niewyobrażalne. Jest sytuacją, w której bezbronny człowiek jest zniewolony, bezradny, bez żadnej możliwości uwolnienia się. Przeżycie tortur jest traumą o mocy wywołującej skrajne formy psychopatologii (zaburzeń psychicznych).


W psychologii klinicznej oraz psychiatrii wyróżniamy grupę zaburzeń pourazowych i związanych z czynnikiem stresowym.

Najbardziej znane jest Zaburzenie Stresowe Pourazowe (tzw. PTSD) oraz Ostre Zaburzenie Stresowe, które charakteryzują się:

- nawracającymi, natrętnymi, dręczącymi wspomnieniami traumatycznego wydarzenia,
- osoba zachowuje się jakby ponownie przeżywała traumę,
- nasilone i przedłużające się cierpienie psychiczne, na skutek bodźców przypominających traumę,
- obniżony nastrój ( niezdolność do wyrażania pozytywnych emocji),
- poczucie nierealności otoczenia i siebie,
- trudności z pamięcią, ze snem, drażliwość, wybuchy gniewu, problemy z koncentracją, nadmierna czujność,
- zaburzenie znacząco utrudnia funkcjonowanie społeczne, zawodowe, i inne.

W XXI WIEKU NIE MA ZGODY NA STOSOWANIE tortur WOBEC KOGOKOLWIEK!

Klinicyści nie zabierając głosu w takich sytuacjach przyczyniają się do przyzwalania na dalszy rozwój patologii.

Monday, 17. July 2017, Puszcza Marianska, Szkolenie specjalistyczne OSS 2017

from 17. July 2017 - 15:00
till 23. July 2017 - 14:00
Puszcza Marianska
PolandPuszcza Marianska
Show map
12 people attending
Event description
Szkolenie OSS jest szkoleniem przysposabiającym do służby w formacjach mundurowych.W trakcie zajęć kursanci poddawani są intensywnemu wysiłkowi psychofizycznemu podczas którego wykonuja wiele wymagających zadań.
Program szkolenia obejmuje następującą tematykę :
- wyszkolenie strzeleckie (strzelanie z jednostek CZ , M4,P99 ,Glock ),
- techniki kamuflażu-maskowanie,
- szkolenie przeciw chemiczne,
- techniki linowe,
- podstawy nurkowania,
- pierwsza pomoc z elementami taktyki czerwonej,
- wybrane zagadnienia z taktyki zielonej oraz niebieskiej,
- survival,
- samoobrona z elementami systemu D.A.S.

Szkolenie w głównej mierze dedykowane jest dla uczniów klas o profilach mundurowych oraz osób chcących rozpocząć służbę w formacjach mundurowych oraz wszystkich pragnących się sprawdzić w ekstremalnych sytuacjach.

WYMAGANIA:

Show me more
- zaświadczenie lekarskie zdolny do uprawiania sportu,
- polisa upezpieczeniowa nw
- osoby niepełnoletnie - zgoda prawnego opiekuna.

Zgloszenia uczestników odbywają się do 10.07.2017
Find more interesting events
Get recommendations for events based on your Facebook taste. Only click, that's it!Show me events suited for meNot now